irade

İradə Aytel-Modnu Sələmçilər

Qonşumuzda bir qadın var idi, adına “Sələmçi Sənəm” deyirdilər. Sənəm arvad uzun illərin əziyyətindən sonra qazanmışdı “sələmçi” adını. Polisə düşən, xəstəxanaya düşən, xeyirə-şərə düşən və s. yüyürürdü Sənəmin üstünə “A...