Tək Şeir:Zahid Sarıtorpaq — …ölüyük Sözdən aşağı

zahidsaritorpaq

börü1 tanımadı nəşimi

bu köhnə cübbədən, bu quşburun çarıqdan

alaca buludlu bu gözlərdən tanımalıydı

tanımadı ancaq

bu qızılı yaradan, bu qurumuş

                                               qara qandan

əlimdən düşmüş bir əlcə əppəkdən

əppəkdəki acizanə diş yerindən

tanımalıydı tanımalıydı börü

 

izinə baxdım iz onun deyil

imsinmək onunku deyil gördüm

börü cildində iblis olurmu görən

üzümü yalayan nəfəs onun deyil axı

onun deyil gördüm

 

iştahından bildim o börü deyil

dişləri altında sümüklərimin

                               xırçıltısından bildim

nəfsindən anladım aldanmağımı

ağzının suyundan

dodaqlarının marçıltısından bildim

ulamaq yerinə mırıltısından duydum

 

üstümə tökülən

göyün qurd düşmüş qaranlığından

yanıq qoxulu üzgün rənglərin

bir-birinə dolaşmağından

                               bildim yanıldığımı

 

hər nəsənsə dedim halal etmirəm sənə

haram xoşun olsun bu gəliş-gediş

cəsədimi hallara buraxıb getdin, börü, hallara

məni hallar sürüyür indi nəşəli-nəşəli

sənsə öz adını qoru görək nə olacaq

adını sürü Çöllərə… börü…

qaç, bəlkə qurtuldun, ayrı zamandı,

qaç, amandı, qaç… yürü…

qəbrimiz üstə ulamağa bir səs olsun barı

börü… börü…

 

yoxsa ki içiylə sürünhasürün

qurtarmaq bilmir bu qaranlıq boru

amma unutma

bir  “huu-u-u!” eşidincə yenə dön bəri… bəri…

börü…

Aşdıq dağın o üzünə

aşdıq dağın o üzünə

gedirik üstən aşağı

elə bil ki bu yol bizi

aparır qəsdən aşağı

 

boş-boşuna sürünür yol

haqqa sarı ərinir yol

gözümüzə dirənir yol

yol yoxmu gözdən aşağı

 

dil nə deyirsə asidi

susmaq ölüm həvəsidi                    

səbir sevgidə qazidi

şikəstdi dizdən aşağı

 

ömür sevgiylə yarıdı

sevgi haqqın buxarıdı

hamı bizdən yuxarıdı

kimsə yox bizdən aşağı

 

Söz öndədi biz geriyik

biz tək Onun əsgəriyik

hər cürə Səsdən diriyik

ölüyük Sözdən aşağı

 

1 börü – canavar

 

    Yazıya (938) dəfə baxılıb

Şərhlər

Şərh

Pin It

Comments are closed.