Qədiməli ƏHMƏD – “işıqlı dünyanın qaranlıq yolu torpaq evciyinə uzanıb qalar”…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİLƏNÇİNİN  ÖLÜMÜ

1

Bir də bu dünyanın soyuq üzünü

görməz gözləri,

Əlləri açılmaz kimsə önündə.

Üşütməz dalanlar,

üşütməz tinlər,

Gecələr kiritməz zirzəmilər də…

Bir də ovcundakı həyat eşqinə

Gözlərini dikən kimsəsi olmaz.

Alnına yazılan

işıqlı dünyanın qaranlıq yolu

torpaq evciyinə uzanıb qalar…

 

2

İndi unutmuş səni

yanından saymazyana

keçib gedən adamlar,

unutmuş küçələr də.

Təkcə ayaq izlərin

səfil adamlar kimi

dolaşır küçələrdə…

 

Daha şahid deyilsən

çoxüzlü adamların kirli niyyətlərinə.

Kimsəsizlik içində çabalayan gözlərin

daha yoxdu,görəsən…

 

Səndən sonra bir az da

zaman da qəddarlaşıb,

“Allah xofu qalmayıb”

kimsənin ürəyində.

İnsanlıq ölüb gedir…

Səni çox uzaqlara

apardı  “gedən qatar”.

Bundan sonra gələnə

həyat bir çərçivədi,

Nə yol var,

nə ümid var…

 

BELƏ  YAZMAMIŞDIN

 

Addımları aparan,

dayandıran qürurmuş.

Ayrılan yollar

ümidləri qırırmış.

 

Doğum otaqlarında

ölüm yazan əllərdə

körpə haraylarını

udur soyuq divarlar.

Cənnət yolu uçulur

ayaqların altında.

 

Bir addım geri sayır

saatlar zamanından,

Bir həyatı yetirmək

bitirməkdən çətinmiş.

 

Nə deyir yellənməyən uşaq yelləncəkləri?

Belə deməmişdin Sən…

Belə yazmamışdın Sən alın yazılarını…

İçimdə gizlətdiyim

ağrı sancır sinəmi,

Göz yaşlarına susmaq

unutqanlıq deyil ki…

 

BİLMİRSƏN

 

Bu ömür də xəbərsiz

keçir necə,bilmirsən.

Hər günün axırında

enir heçə,bilmirsən.

 

Bu,nə qədər,nə də sirr?

Vaxt da ki hesab çəkir,

Üstünə yollar gəlir

Küçə-küçə,bilmirsən.

 

Ötdükcə sağ-solundan,

Qəm yapışır qolundan,

Əzrayılın yolundan

Keçə-keçə bilmirsən.

 

BƏRABƏRLİK

 

1

Divardan səs çıxmadı…

gün də saralıb qaldı.

Qürbət havası dindi

yarpaq pıçıltısında.

 

2

Bu boşluğun içində

üşüyən

təkcə susanlar deyil,

Göy üzünə baxmaqdan

yorğun düşüb adamlar.

Nədənsə

fit  səsinə

diksinir sərnişinlər,

“Bəxtiyar” anlar gəlir

ömrün gün saatına.

 

 

3

Hər gecə

əllərimdən yuxarı

bir müqəddəs söz açır.

Əllərimdən aşağı

sükut aldadır məni.

 

4

Yox,bu da bir taledi,

olmayanların olmaq.

Olanlar arasında

əriyib külə dönmək.

 

5

Və həyat bir oyundu,

sonu sıfra bərabər…

 

DÜNYA

 

Min yerdən pozuldu bakirəliyin,

Qərinə-qərinə pozuldun,dünya.

Günahın olmadı,günahkar kimi

Dildən-dilə düşdün,yozuldun,dünya.

 

Gələn xeyri üçün çəkdi nazını,

Sildi Tanrı yazan alın yazını,

Hər yetən üstünə çırpdı tozunu,

Bulandın,qarışdın,toz oldun,dünya.

 

Rüzgar çalxaladı dənizlərini…

Dumanlar köksündə qəm izləridi,

Əsrlər saçında dən izləridi,

Tarixdən-tarixə söz oldun,dünya…

 

SƏNİN UŞAQ TALEYİN

 

Əldən-ələ keçdin,yavrum,

bapbalaca vücudunda

zamanın

barmaq izləri qaldı.

 

Alnındakı yazı

ağrın boyda

sınağa çəkdi ömrünü,

Ana sevgin

düşdü daş üstünə,

qırıldı dünyan.

 

Onsuz da

qaranlıq məmləkətdi balaca taleyin,

Batan günəşi

ya doğular,

ya doğulmaz…

 

Baxışlarından

qızaran üfüqlər,

Gözlərindən

anasızlıq yağar,

islanar əllərin.

Tək məsumluğun çəkilməz

gözlərindən,

tərk etməz səni.

Əllərindən tutmaz ana sevgisi,

unutmaz kimsəsizlik.

Böyü,sevdalım,böyü…

 

 

NƏ  OLARDI  Kİ..?

 

1

Sənsiz sevə bilmədim bu şəhəri,

Sevsəm,

nə olardı ki..?

Bu şəhər mənim deyil,

Burda tənha,

kimsəsiz

ölsəm,nə olardı ki..?

Bir az yolları geniş,

Bir az yolları dardı,

Bəlkə,burda

gözümdəki həsrətin,

içimdəki möhnətin

gizli keçmişi vardı?

Sənsiz sevə bilmədim bu şəhəri…

 

2

küçələri nəfəs təngidən

adamları soyuq şəhərdə

görünən üzünə deyilmiş heç nə.

mənəm,

sənsən,

söz yığınıdı

o qara dəftərin

yazılan ilk sətri,

imzalanan son cümləsi…

yenə axtarış var bu şəhərdə

küçə-küçə,

dalan-dalan,

qapı-qapı…

polis də üstünə gəlir

izinə it sümsünən adamların.

rüzgarların səsini təftiş edir

zaman xəfiyyə kimi.

arzusu gözündə qalır onun,

asır qəzəbini nifrətinin divarlarından.

indi gizlənə bilmir

dar gələn  qınına

çəkilə bilməyən xəyanət.

ayrılan yollar buradan başlandı,

uzun,

cox uzun…

yenə də

kölgəsinə hürməkdədi

kimsə haqq sözün…

 

3

Daha bu şəhərin

Nə yazı var,

nə qışı…

Küçələrin boyunda bayquş ulartısıdı,

Ağacları da qorxur küləklərin səsindən.

 

Adamları sükutdan,

Sükutu böyüməkdən

darıxır öz içində.

 

Qarışıb saçlarımda soyuq xatirə kimi,

Daha məni isitmir

bu şəhərin istisi,

bu şəhərin qolları.

Yollar da qərib gəlir gözlərimə,baxanda,

Bir az qəribsəyirəm,

Bir az qərib sayıram özümü bu şəhərdə…

 

 

SUSACAQSAN

 

Bax,bu da son dayanacaq,

Burda yox duracaq yerin.

Xəyalında sətir-sətir

Tikəcək,quracaq yerin.

 

Tale də alın yazısı,

Həyat da elədi,bəlkə.

Ömrün bir üzündə işıq,

Bir üzündə qara kölgə.

 

Saxlar səni,

ayağından

Yollar qaçar,susacaqsan.

Rüzgarlar da can sıxacaq,

Naçar-naçar qaçacaqsan.

 

Susacaqsan,o illəri,

O sevdanı,o qadını.

O qadının baxışında

Unudub eşqin dadını…

 

UNUT DEYİR

 

Əllərindən yarpaq düşür

gözlərinin yuxusuna.

Hər gün bir az tələsirəm

saçlarının qoxusuna.

 

Bu gecə də sənə sarı

baxışlarım yol eləyir.

Boş qalıb getdiyin küçə,

həsrət mənə əl eləyir.

 

Unut deyir bu sevdanı

yoluna baxdığım gözlər.

Getmə, deyir

ürəyimə

səndən qopub düşən izlər.

 

…Hər gün bir az tələsirəm

saçlarının qoxusuna…

 

UNUDULANDA

 

İnsan unudulanda

vətən ə vətən olmur…

Sıxılır divarlara,

sığınır tənhalığına…

Kirpiklərilə biçir

saatları,

günləri,

ayları,

fəsilləri.

Qaçır yuxularından,

qaçır ümidlərindən,

əlləri üzülür hər şeydən…

Və  öz kölgəsi qalır.

Xəyalı yuvasını itirmiş quşa bənzər.

 

İnsan unudulanda

Alnındakı yazı da

unudulur elə bil.

Çəkilir öz küncünə,

Qısılır buz küncünə,

Dizləri  üstündəki

xatirələr danışır…

 

DURULMUR

 

Susursan bu gecə də,

susduqca səbr edirsən.

Ölən ümidlərinə

zamanı qəbir edirsən.

 

Baxırsan

Yolların üstündə

duran günahkar kimi.

Küləklər də üzünə

çırpır günahlarını.

 

Xəyalında tikdiyin

atmadığın körpülər

uçulur gözlərindən…

Bu bulanıq dünya da

durulmur ki,durulmur…

 

İYUL SƏHƏRİ

 

Bu günün şəklin çəkirəm

ayaqqabılarımın qabarıyla

bürkülü iyul səhəri.

Baxışlarımla gəzirəm

ağ bədənli,

qara üzlü şəhəri.

Bir dilənçi

sərxoş-sərxoş

əl açır adamlara…

Yollar keçir fit səsində,

zaman susur it səsində,

yaxında bir kimsə yox…

Gözlərimdə

şəkil-şəkil kiçilir sevdiyim həyat,

Ağacların kölgəsi də,

yalançılar ölkəsi də…

Bir qarış da dünyaya

uzanır soyuq əllər…

QADININ

 

Silməz göz yaşını qaranlıq gecə,

Əlləri gözündə ölən qadının.

İsitməz qəlbini soyuq divarlar,

Göz yaşı içində gülən qadının.

 

Durar pəncərədə,baxar yollara,

Qəmli baxışları axar yollara,

Arzuları çatmaz bu kar yollara,

Həsrəti ovcuna alan qadının.

 

İçinə sığınıb ovuna bilməz,

Sükutu diksinər gələndə bir səs,

Gecələri bitər,sabahı gəlməz,

Günləri ümidsiz gələn qadının.

 

BİR QADIN TALEYİN VAR

 

Bir qadın taleyin var.

Tənha,

susqun baxışlı,

Xatirələr oxuyar gözlərini hər gecə.

 

Sənsə durub baxarsan uzaq-uzaq yollara,

Nə bir gələnin olar,

nə gedəcək bir kimsən,

sükut yatar qapında.

 

Bir qadın taleyin var,

ağrılarla oynayan,

həsrətindən doymayan

məhkum qadın taleyin…

 

Bir qadın taleyin var,

baxışıyla yolları süpürər səhər-axşam…

 

***

bir daş atdım

içimdə

böyüyən sükutuma,

sınıb düşdü əlimdən…

bax,

gecənin ən bədbəxt

məxluqu kimidi şam,

özünə ölüm gətirir,

gecəyə göz ağrısı…

 

sənin də dönəcəyin

deyəsən,yalan oldu…

 

YAĞIŞLI GECƏ KİMİ

 

Yağişli gecə kimi

üstümə dağılır saçların,

Yatıram bu gecəni saçlarının içində.

Bu gecəki yuxuma yağış yağır hələ də,

islanır damla-damla

bir qadının sinəsi.

Zaman yad qadın kimi girir həyatımıza,

çırpır pəncərəmizə küləyin örpəyini…

Mənsə çox ümidliyəm

dağılan saçlarına…

 

DÜŞÜR

 

Sənin addımların çox yeyin oldu,

Mənimçün bu yollar nədən dar düşür?

Mən bilə bilmirəm bu ayrılıqda

Kimin qismətinə ağrılar düşür?

 

Qaldım baxa-baxa,ha susdum sənə,

Kiçildikcə ümid,böyüdü sinə,

Üşüyən əllərin çətin isinə,

Daha saçlarıma vaxtsız qar düşür.

 

Bu hicran anıdı,küləklər əsir,

Ayrı vaqonlarda ürəklər əsir,

Əks tərəflərə yollar tələsir,

Hər kəsə ayrıca bir qatar düşür.

 

NIYƏ  UNUDURSAN?

 

Məni milyon dəfə aldadan olub,

Hələ aldatmadım bir aldananı.

Niyə unudursan yarpaqlar kimi

Sənin həsrətinlə solub yananı?

 

Elə dərdin kimi biləydin məni,

Hər gün ağrı kimi xatırlayaydın.

Xəyal  guşəsində asıb şəklimi,

Azacıq könlünə yaxın sanaydın.

 

İndi nə günahım,nə suçum,danış?

Yağdımmı gözünün yağışlarında?

Xatırlat,hisslərin baharmı,ya qış,

Haldan-hala düşür baxışlarında?

 

Yenə dərdləşməyə “sən” axtarırsan,

Görmürsən içimdə “sən” var,əzizim

Mənim saçlarımda dən axtarırsan,

Bəxtimin telində dən var,əzizim.

 

Məni milyon dəfə aldadan olub,

Hələ aldatmadım bir aldananı.

Niyə unudursan yarpaqlar kimi

Sənin həsrətinlə solub yananı?

 

MƏHKUM SEVGİ

 

Gözlərimə çəkirəm

gündəliyin vərəqlərini…

Hələ də sətirlərində durur

adının saralmlş hərfləri.

Bilirəm,

indi bir tənhalığın var,

örtmüsən üstünə,

Bir də

ürəyin başında

ağrı olan sevgi…

Heç kəsə qıymamısan,

heç kəsə…

Səni divarlar sıxıb,

yatağın buza dönüb…

Sən evli qadın oldun,

ərli ola bilmədin.

Uşaqlarının

atası

varkən

yenə yaşayacaqmı

içindəki məhkum sevgi..?

 

 

 

 

Yazıya 402 dəfə baxılıb

Şərhlər

Şərh

Pin It

Comments are closed.