Səxavət İzzəti – “Hər yetən vədələr verir, Söz içib ümüd yeyirik”

19250386_1881892605410145_1074008386932798997_o

 

 

 

 

 

 

 

Ay ana

 

Ay ana, məzar daşını,

Versənə geyim, ağlayım.

Səsimi atıb başıma,

Bayatı deyim, ağlayım.

 

Hələ var ayaq gəzirəm,

Əlimdə çıraq gəzirəm,

Bir isti qucaq gəzirəm,

Başımı qoyum, ağlayım.

 

Hər işi çaş bir zamanda,

Ayağı baş bir zamanda,

Çörəy daş bir zamanda,

İçimi yeyim, ağlayım.

 

Tapmadım şənligin yerin,

Axtarsamda dərin-dərin,

Heç olmasa bir çöl verin,

Dərdimi sayım ağlayım.

 

 

 

O üz

 

Aşmaqdayam bu dağı,

Görən o üz hamarmı?

O üzdə bu üz kimi,

Həyat yolları darmı?

 

Göyərdi yolumuzda,

Min oçurum , min gədik.

Dərdin davarcığına,

Çarəsiz həyat dedik.

 

Süründük dizin-dizin,

Bəlkə aşaq bu dağı.

Mən ki yaman özələdim,

O üzdə yaşamağı.

 

Görəsən oranında,

Dəni tuşda əkılır?

Atı sümük gəmirir?

İtinə yem tökülür?

 

Görəsən oranında,

Ciziği var , cizi var?

Günə çıxan əyrisi?

Qandallanan düzü var?

 

Meydan açırmı orda

Vədə qəhrəmanları?

Əjdahalar əlində

Əsır qalıb suları?

 

Oranında görəsən

Acı çüxdür tuxundan?

Tələsirəm bu üzdən,

Gedib görəm yaxından.

 

 

 

 

Ayrılıq səsi

 

Öpür qolağımızdan hər an bahalıq səsi,

Top , tüfəng səsi verən dünyanın şuluq səsi.

 

Meşələr lal dayanmış dağ kəlləri mələmir,

Dərələri oxşamır sü səsi-balıq səsi.

 

Yaylaqları bəzədi  « ladən» ,  « qunça» yağları,

O gündən ki kəsildi çatmadan tuluq səsi.

 

Ağızlar yaman olub xüş xəbr eşidilmir,

Ürəklərdə gül açmır daha muştuluq səsi.

 

Yaşam quran azalıb quduzlaşıb yaşayış,

Ocalır gündən-günə hər evdən qalıq səsi.

 

Dindrsənə sazını bir ağız oxuyam mən,

Eşidə gələn nəsil məndən bu soluq səsi.

 

Ay “ənədəlib” oxuyur taqqa-taq ayağımız

Eşidilir bu səsdən ölüm-ayrılıq səsi

 

 

 

Dərd yeyirik

 

Zəlinən içirik soyu,

Yelinən qovud yeyirik.

Yox xəbər yağlı yaxmaçdan,

Şorunan qurud yeyirik.

 

Pay bölən belə pay böldü

Bu payda dərdimiz boldu

Yemişlər meşənin oldu

Bizdə kal armud yeyirik

 

Gələn dadımızı dadır

Əl ölçür söz fırıldadır

Nə satır bizi aldadır

Bal alıb yoğurt yeyirik

 

Gül dərən tıkandı sərir

Gül solur tıkan göyərir

Hər yetən vədələr verir

Söz ıçıb ümüd yeyirik

 

Salmayın bu qədər hayı

Bunları eşidən doyu

Neynirik çörgi-soyu

Bizki hər an dərd yeyirik

 

 

 

Dolanır

 

İlin günün harasıdir ,

Gözümdə yağış dolanır

Ürəyim yanır , yaxılır ,

Başımda qar-qış dolanır.

 

Nə imiş dərdi fikrimin,

Dərdi göyərdi fikrimin,

Dağılıb yurdu fikrimin,

Çöl gəzir , örüş dulanır.

 

Dinir bir qız ürəyimdə

Gülür bir göz ürəyimdə

Gecə-gündüz ürəyimdə

Bir əziz görüş dolanır.

 

“Əndəlib”əm totdu dolu

İtirdim çəməni gülü

Könlümün sarı bülbülü

Yerində bayquş dulanır.

 

 

 

Yox

 

Inanıb özün aldatma ,

Bu dünyanın tarısı yox.

Bu miras elə miras di,

Əbədı bir varisi yox.

 

Evinin peyi dolmadı,

Yükünə gücü qalmadı,

Səadətı bir almadı,

Yarısı var , yarısı yox,

 

Gülünc günə qaldı deyin,

Hər şey saxta oldu deyin,

Balı necə baldı?  deyin:

Pətəgi yox , arısı yox.

 

 

Dəyməsin

 

Qızışıb döyəndə gözlə,

Döşünə soyuq dəyməsin.

Ağlını tupla başına,

Huşuna soyuq dəyməsin.

 

Bitməmiş fərsət dalbadal,

Çıxmamış əlındən macal,

Özünə uyğun papaq al,

Başına soyuq dəyməsin.

 

Nəfsin laylasına yatma,

Xeyir var , şər var unutma,

Hər tik yə ağız atma ,

Dişinə soyuq dəyməsin.

 

Ayağınla düz yola get,

Yaxşı danış , yaxşı eşit,

Gözlərinə yiyəlik et,

Qaşına soyuq dəyməsin

 

“Əndəlib” el qeydinə qal

Doğrulardan dərsini al

Hər işdə haqqı yada sal

İşinə soyuq dəyməsin.

 

Gedirəm

Gəldim günəşli bir gündə,

Dumanda , çəndə gedirəm.

İzimi görənlər bilər,

Nə halda , gündə gedirəm

 

Gedən dostlarıma deyin,

Bu qədər yeyin getməyin,

Siz allah məni gözləyin,

Dayanın məndə gedirəm.

 

Eh dünya nə sən unutma!

Çöp olub gözümə batma,

Qəbirdən məni qurxutma,

Mən ora gündə gedirəm.

 

 

 

 

Yazıya 458 dəfə baxılıb

Şərhlər

Şərh

Pin It

Comments are closed.