Yaqut Hüseynova – “BAXDIM Kİ, TANRI DA İNSAN AXTARIR…”

yaqut h

 MƏHƏMMƏD HADİ bir misrasında deyirdi:-”Doğulduğum torpaq, mənə yadi-VƏTƏNDİR…”

Üz tutmaq istədim, VƏTƏNƏ sarı,
Torpaqdan VƏTƏNİN ətri gəlmədi!
Üz tutmaq istədim, VƏTƏNƏ sarı,
Beş yaşlı XOCALI susdu, gülmədi!
.
Üz tutmaq istədim, VƏTƏNƏ sarı,
Ayağım getsə də, RUHUM bir QƏRİB!
Üz tutmaq istədim, VƏTƏNƏ sarı,
Ətrafın tıkanlı məftillər sarıb.
.
Üz tutmaq istədim, VƏTƏNƏ sarı,
Palmalar bəzəmiş təbiətini.
Hər yeni yaşıllıq, bil ki, verməyir,
Bir XARI BÜLBÜLÜN təravətini!

.

 Üz tutmaq istəd im, VƏTƏNƏ sarı,
Arxamca səsləndi, MƏHƏMMƏD HADİ…
Üz tutmaq istədim, VƏTƏNƏ sarı,
Sevgisi qəlbimdə, sanki YARADI!
.
Üz tutmaq istədim, VƏTƏNƏ sarı,
Eşqinin şərhini verib ŞƏHRİYAR!
Üz tutmaq istədim, VƏTƏNƏ sarı,
Düşüncəm dola dı, həm diyar-diyar.
.
Üz tutmaq istədim, VƏTƏNƏ sarı,
Babəkin BİR GÜNÜ qırx ildən uca!
Üz tutmaq istədim, VƏTƏNƏ sarı,
Onunla var olum, canım çıxınca!
.
Üz tutmaq istədim, VƏTƏNƏ sarı,
Yadlaşan VƏTƏNDƏ doğmaya dönək!
Üz tutmaq istədim, VƏTƏNƏ sarı,
Odunda alışıb, külündə sönək!
.
Üz tutmaq istədim, VƏTƏNƏ sarı,
Bürüdü içimi…
İTİRMƏK qorxusu, İTMƏK QORXUSU!!!

Üz tutdum, “ƏSRİ” də mən ONA sarı,
Doldu ürəyimə, VƏTƏN QOXUSU!!!

***

“BAXDIM Kİ, TANRI DA İNSAN AXTARIR…”

 
 
Mən İNSAN aradım, görüm necədi,
Ruhuyla irqinin fərqi varmıdı?!
Mən İNSAN aradım, görüm necədi,

Varlığı dünyanı qəlbən sardımı?!

.
Mən İNSAN aradım, görüm necədi,
Ətrafı bürüyüb iki ayaqlı!
Mən İNSAN aradım, görüm necədi,
Gözdəki baxışlar yalan, boyaqlı!
.
Mən İNSAN aradım, görüm necədi,
Əlləri görmədim, tuta bir əli.
Mən İNSAN aradım, görüm necədi,
Sevgini dərk edən adlandı, “DƏLİ” !
.
Mən İNSAN aradım, görüm necədi,
Dörd KİTAB dayandı, qarşımda mənim.
Mən İNSAN aradım, görüm necədi,
Çoxu tənhalığa dedi, MƏSKƏNİM!!!
.
Mən İNSAN aradım, görüm necədi,
Nəfəslər üşütdü, buzları belə…
Mən İNSAN aradım, görüm necədi,
Ən gözəl hisslər də köç etmiş dilə…
.
Mən İNSAN aradım, görüm necədi,
“İBLİS” dən söyləndi , CAVİD əfəndi.
Mən İNSAN aradım, görüm necədi,
Canlandı gözümdə “DANABAŞ KƏNDİ”…
.
Mən İNSAN aradım, görüm necədi,
“ÖLÜLƏR” dirildi, İSGƏNDƏR susdu.
Mən İNSAN aradım, görüm necədi,
XOCALI, İRƏVAN, GÖYÇƏ QAN QUSDU.
.
Mən İNSAN aradım, görüm necədi,
“ALLAHSIZ” damğası göstərdi yolu.
Mən İNSAN aradım, görüm necədi,
İsimlər oxundu, qandaldı qolu!
.
Mən İNSAN aradım, görüm necədi,
Tapmadı, CİBRANIN “PEYĞƏMBƏR” i də.
Mən İNSAN aradım, görüm necədi,
“SƏMAYA QAYIDAN YAZI” izində.
.
Mən İNSAN aradım, görüm necədi,
“HÜDUDSUZ” kitabın aldım əlimə.
Mən İNSAN aradım, görüm necədi,
“-BƏS NİYƏ???” sualı gəldi, dilimə.
.
Mən İNSAN aradım, görüm necədi,
“ƏSRİ” də UYUYAN VƏTƏN axtarır!
Mən İNSAN aradım, görüm necədi,
Baxdım ki, TANRI da İNSAN axtarır!!!
Baxdım ki, TANRI da İNSAN axtarır!!!

Yazıya 480 dəfə baxılıb

Şərhlər

Şərh

Pin It

Comments are closed.