Saday Şəkərlinin tərcüməsində yeni kitab işıq üzü gördü

sadayBu günlərdə şair Saday Şəkərlinin tərcüməsində yeni kitab işıq üzü gördü.  Kitab yunanıstanlı həkim, şair Nani Saridunun “Qara inci – Əsrə bərabər bir il”  şeirlər toplusundan ibarətdir.  146 səhifədən ibarət  olan kitab rus və Azərbaycan dillərində olmaqla, iki hissədən ibarətdir.

Xatırladaq ki, Saday Şəkərlinin aşağıdakı kitabları dünyanın müxtəlif ölkələrində, müxtəlif dillərdə işıq üzü görüb: “Дерево любви” (Саратов: ПКИ, 1985, 48 стр.), “Torpağa oğul sözü” (Bakı: Yazıçı, 1986, 66 səh.) “Məni soruşan olsa”( Bakı: Təbriz, 1995, 62 səh.), “Alça çiçəkləyib” (Bakı: Təbriz, 1996, 16 səh.), “Gecədən çıxan kimi” (şeir və poemalar, Bakı: Təbriz, 1996, 208 səh.), “Gümüş şamın şöləsi” (başqırd dilində, Ufa: 2000, 48 səh. “Ömrün yorğun kölgəsi” (şeirlər və poemalar, Bakı: Elm və təhsil, 2009, 328 səh.), “Birİnci kitab” (Bakı: Araz 2010, 214 səh.),  “Музыка дождя” (Москва: Новый век, 2010, 82 стр.), “Haydı. Vaşinqton” ( 2011, 84 səh.),  “Ölümdən qayıdan” Təbriz: 2011, 90 səh.), “Atamdan qalan payız” ( İstambul: 2011, 104 səh.),  “Qurd ürəyi. Bakı: Araz 2015, 232 səh.),  “Lənətlənmiş Cənnət” (Bakı – 2013, 168 səh.), “Səni sevənlərin hamısı sənsən” (Bakı-2014),”Qadağan olunmuş rəng” (Vektor nəşr.evi 2014, 220 səh. Əsərləri, 1-ci cild, Moskva, 420 səh.)  və seçilmiş əsərlərindən ibarət beş cildliyi ( “ZİYA”  nəşriyyatı 2019. Şeirlər və poemalar toplusu, hər cild 304 səhifə).

“Qara inci – Əsrə bərabər bir il”  Saday Şəkərli yaradıcılığında ilk tərcümə əsəridir.

Yazıya 452 dəfə baxılıb

Şərhlər

Şərh

Pin It

Comments are closed.