Gələr bu dünyanın bir gün bəd üzü – Əyyub Məmmədov (şeirlər)

Eyyub FotoGələr bu dünyanın bir gün bəd üzü

‌Qatar öz qabağına, əllini-yüzü.

‌Bağlanar insanın bəsirət gözü

‌Etmə pis rəftarı, sinə dağlama,

‌Dürüst olanın, yolun bağlama.

 

‌Uyma yalana, vermə sən cəza

‌Baş verər ömrünə acı bir qəza.

‌Saxla bu dünyadan köçənə əza

‌Əyriyə düz deyib, haqqına girmə,

‌Versə də birisi sənə yüz tirmə.

 

‌Keçmişi unudub, dünəni silmə

‌Əlində nə varsa, daimi bilmə

‌Dolansın beynində qoy ilmə-ilmə

‌Məqamın səninlə həmişəlik deyil,

‌İnsanı ucaldan vəzifə deyil.

 

‌Səadət, xoşbəxtlik önündə ərin,

‌Getmə çox dayaza, düşün ki, dərin

‌Nə qədər ev yıxılıb, əlində şərin,

‌Mən deyim biləsən sözüm tükənməz

‌Dünyanın əvvəli, sonu bilinməz.

 

 

           Bizim Yardımlı

 

 

Vüqarlı dağları, zirvəsi qarlı,

Torpağı bərəkətli, meyvəsi barlı,

Buluddan nəm çəkir Peştəsər dağı

Ucadan ucadır, bizim Yardımlı.

 

Hayana baxırsan şiş qayalardır

Yamacı yamyaşıl, gül-bağçalardır.

Bumbuz suyunu hər içən deyir,

Ömür uzadandır, bizim Yardımlı.

 

Payızı buludlu, çənli-dumanlı,

Yayı küləkli, sərin havalı

Qışı sərt keçən ayaz-şaxtalı,

Baharı əlvandır, bizim Yardımlı.

 

İnsanlar təbiət qoynunu seçir,

Bilir səfalıdır, gur meşələri

Dillərdə dastandır, buz çeşmələri

Könül coşdurandır, bizim Yardımlı.

 

Zəngindir tarixi abidələri

Çoxdur sirli sərdabələri.

Kəşf edilməyən küp qəbirləri,

Tarixi kalandır, bizim Yardımlı.

 

 

 

Yaman ağırmış hicranın sənin

 

 

Sözlərin dolanır, başımda mənim,

‌Qaynayır qazanımda, aşımda mənim

‌Qalıb yaddaşımda, başımda mənim

‌Gör necə yasını tutmuşam  sənin,

‌Dərdini, qəmini udmuşam sənin.

 

‌Ürəyimdə min arzu, min dilək donub

‌Bağımda, bağçamda, gül-çiçək solub

‌Taleyim də giley-güzarla dolub,

‌Yaman ağırmış hicranın sənin

‌Boğazda qəhərdir, qubarın sənin.

 

‌Daha alışmır, od-ocağımız,

‌Nə də ki, danışmır, dil-dodağımız

‌Çoxdan çalınıbdır, bizim sazımız

‌Bir də gəlməz səsin, sorağın sənin,

‌Heç vaxt unudulmaz marağın sənin.

 

 

Yazıya 309 dəfə baxılıb

Şərhlər

Şərh

Pin It

Comments are closed.