İSMAYIL MƏRCANLI İMANZADƏ – ŞUŞA ETÜDLƏRİ

DSC02976(poema)

1.

 

Ta uzaqdan boylanıb

Səni soraqlayanda,

Acımadım halına.

“Zəfər yolu”yla gedib,

İllər ayrısı kimi

Qovuşdum vüsalına.

Daş köynəkli ərənim,

Zəfər müjdəli qalam -

Ulu dastanım Şuşa.

Yadlara baş əyməyən

Yenilməz şah vüqarlı -

Xanım, sultanım Şuşa.

Qoy, öpüb əzizləyim

Şəhid qanı çilənən

Daşını, torpağını.

Unut dərdi-ələmi,

Yaşa sevinclə, yaşa,

Təmtəzə növrağını!

 

2.

Varlığından söz açır

Xoş keçən hər çağımız.

Qələbə müjdəlidir,

Başın üstə yellənən

Üçrəngli bayrağımız.

Dikəltdikcə qəddini

Göz oxşayır al-əlvan

Çiçəyin-gülün sənin.

Təkçə ətir saçmır haa,

Dönüb daş heykələ də

Xarı bülbülün sənin…

 

3.DSC02918

 

Qayıdıbdı qoynuna

Natəvanın, Üzeyirin,

Bülbülün heykəlləri.

Xoş avazla səsləyir

Mir Mövsüm, Cabbar, Seyid

Obaları, elləri.

Gəlir Cıdır düzündən

Yenə də Xanın səsi.

Könülləri oxşayır

“Qarabağ şikəstəsi”.

“Zəfər yolu”, Daşaltı

Yolçuları elə hey

Salamlayıb, dindirir.

Al günəş, səhər mehi

Pənah xanın nigaran

Ruhunu sevindirir.

 

4.

 

Xoş gördük,

Molla Pənah Vaqif,

Əziz şair babamız.

Görüşünə can atır,

Neçə-neçə doğma

Elimiz-obamız!

Gor evini talayan,

Ruhunu odlara qalayan

Qarı düşmən

Ərən oğullarımızın

Zəhmindən xoflanıb

Yanlarını tuta-tuta

Çıxdılar aradan.

Heç zamanın özü də

Adını ürəklərdən

Silməyə qadir deyil!

Axı, sənə əbədi olaraq

Yaşamaq haqqı veribdi,

Böyük Yaradan!

Ta rahat ol, gor evində -

Abad son mənzilində.

Adın bundan sonra da,

Zaman-zaman, nəsil-nəsil

Yaşayacaq hamının dilində!..

 

5.

Salam, Xan qızı Natəvan,

Bizim xanım-xatın

Şairə nənəmiz!

Uzun illərdən sonra

Şuşaya qayıdışın mübarək!

Dumanlı-çənli yazın,

Qarlı qışın mübarək!

Xoşladığın ucalıqda

Üzeyirlə, Bülbüllə

Dayanmısan yanaşı.

Şükürlər olsun, daha

İsminə yaraşan çeşmədən

Yenə də dumduru su gəlir.

Elə bil hər damladan

Turşsuyun avazı,

Yarpızın-nanənin

Ətri-qoxusu gəlir!

Ovuclarımı qoşalayıb

Su içdim adını süsləyən

Ruhuna tapınıb,

Sənə rəhmət dilədim

Dönə-dönə Haqqdan…

 

DSC029086.

 

Dağlardan, təpələrdən

Keçən yel kimi,

Sərt enişli-yoxuşlu

Dərələrdən sel kimi

Adlayıb görüşünə gəldik,

Xəzinə qayalı, Cıdır düzlü

Qürub çeşnili, dan üzlü

Xanım, Bəyim, Sultanım.

Əzəli-əbədi məskənim,

Yurd yerim, ünvanım.

Nəğməkar İsa bulaqlı,

Ay-ulduz nişanlı

Zəfər bayraqlı Şuşam.

Yeniməz gücünlə hayqırıb

Şimşək kimi çax!

Bir qəfil leysan kimi

Yağdıqca yağ!

Qoy, silinsin yağıların

Daşına-torpağına hopmuş

Murdar nəfəsləri.

Dikəlt qəddini, rahat yaşa,

Ta bir də qoymarıq

Yaxınına gələ,

İllər boyu sabahına

Qənim kəsilən yadları,

Əlləri qanlı nakəsləri!..

 

7.

Yolun-cığırın təzə

Aylı-ulduzlu gecən,

Nur saçan səhərin var.

Ta dilim gəlmir deyəm

Nalə çəkən sızıltın,

Nisgilin, qəhərin var.

Hərdən başının üstən

Ruhuma sığal çəkən

Əlçim-əlçim çən keçir.

Şəhid ucalığından

Tanrının dərgahına

Gedən yol səndən keçir!

 

8.

 

Beşiyisən Qarabağın,

Dil açır pöhrən-budağın.

Gözdağıdır daşın-dağın -

Yagıya-namərdə, Şuşa!

 

Yurdun taleyi-baxtısan.

Əbədi xanlıq taxtısan.

Nəğmə-sənət paytaxtısan -

Bir cənnətsən yerdə, Şuşa!

 

Nə xoşdur avazın-səsin,

Aləmə sığmır həvəsin!

Var olsun Topxanan, Kirsin -

Məlhəmsən min dərdə, Şuşa!..

                       

Xarıbülbülün bir dadım,

Gözəl hüsnündən doymadım…

Yadında qaldımı adım -

Gələsiyəm bir də, Şuşa!

 

         04-17.09.2021

 

Yazıya 938 dəfə baxılıb

Şərhlər

Şərh

Pin It

Comments are closed.