“Cinayət-prosessual qanunvericiliyin mənbələrinin elmi-nəzəri əsasları və hüquqi xarakteristikası” kitabı işıq üzü gördü

qayaBu günlərdə gənc hüquqşünas Qaya Əliyevin 2014-cü ildə nəşr edilmiş “Cinayət-prosessual qanunvericiliyin mənbələrinin elmi-nəzəri əsasları və hüquqi xarakteristikası” mövzusunda monoqrafiyasının yenidən işlənmiş ikinci nəşri “Elm və Təhsil” nəşriyyatı tərəfindən, Azərbaycan Hüquq İslahatları Mərkəzinin sifarişi və maliyyə dəstəyi ilə nəfis tərtibatda, kütləvi tirajla işıq üzü görmüşdür.

Monoqrafiyada Azərbaycan Respublikasının cinayət-prosessual qa­nun­­­­­vericiliyinin mənbələrinin konseptual əsasları tədqiq olunmuşdur. Təd­qi­qat za­manı cinayət-prosessual qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, bu sa­hə­də boş­­­luq­ların və kolliziyaların aradan qaldırılması istiqamətində bir sıra el­mi-prak­­­­tik təkliflər irəli sürülmüşdür ki, həmin təkliflərdən nor­ma­yara­tma or­qan­­­ları istifadə edə bilər.

Azərbaycan Hüquq İslahatları Mərkəzinin və şəxsən həmin ictimai birliyin sədri, Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinin və Hakimlərin Seçki Komitəsinin üzvü, h.ü.f.d. Anar Bağırovun təşəbbüsü və dəstəyi ilə işıq üzü görmüş kitab ali məktəblərin hüquq fakültələrinin tələbə­lə­­ri həmçinin elmi işçilər, o cümlədən hüquq-mühafizə orqanları əmək­daş­la­rı, hakimlər, prokurorlar, müs­təntiqlər, habelə dövlət qulluqçuları və ci­na­yət-prosessual hüquq sa­həsi ilə maraqlanan bütün hüquq ictimaiyyəti nü­ma­yən­­­də­ləri üçün nəzərdə tutul­muşdur.

Kitabın elmi redaktoru görkəmli hüquqşünas alim AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun «Cinayət hüququ və cinayət prosesi» şöbəsinin baş elmi işçisi, h.e.d., prof. Mirağa Cəfərquliyevdir. Kitabın rəyçiləri – AMEA – nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun direktor müavini, h.e.d., prof. Bəhram Zahidov, BDU-nun «Cinayət hüququ və kriminologiya» kafedrasının müdiri, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar hüquqşünası, h.e.d., prof. Firudin Səməndərov, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının «Dövlət quruculuğu və hüquq» kafedrasının müdiri, h.e.n.,dos. Fəxrəddin Nağıyev, h.e.f.d. Zaur Əzimov və  başqalarıdır.

Xatırladaq ki, monoqrafiya ötən il “Cinayət-prosessual qanunvericiliyin mənbələrinin elmi-nəzəri əsasları və hüquqi xarakteristikası” mövzusunda monoqrafiyası, ötən ay isə Qarabağ müharibəsində Yasamal taborunun II bölüyünün, eləcə də Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı Mirələkbər İbrahimovun keçdiyi şərəfli döyüş yolundan bəhs edən, hərbi-vətənpərvərlik mövzusunda, bədii-publisistik janrda qələmə alınmış “Bir bölüyün manifesti” sənədli-oçerki işıq üzü görmüş gənc hüquqşünas və yazar Qaya Əliyevin sayca üçüncü kitabıdır. 

Yazıya 1425 dəfə baxılıb

Şərhlər

Şərh

Pin It

Comments are closed.