Sədnik Paşa Pirsultanlı – QIZ, XALLARIN NƏ GÖYÇƏKDİ…

sədnik mİNCƏ-İNCƏ

Kimdən gizlətsən də, məndən gizlətmə,

İpək saçlarını hör incə-incə
Göy ot üstə muncuq-muncuq şeh kimi,

Töküldü alnından tər incə-incə.

.

Nanə yarpağıtək əsdi ürəyin,

Məni çox incitdi, bəsdi ürəyin.

Gah oldu barışdı, küsdü ürəyin,

Nələr törətmədi gör, incə-incə.

.

Sən Sədinki hər havaya oynatdın,

Yaraladın, ürəyini qanatdın.

Yox yerdən arada nələr yaratdın,

Dillən, ver cavabın, ver incə-incə.

***

SÖZÜM SƏNDƏ QALIB

Min-min gözəl görmüşəm,

Gözüm təkcə səndə qalıb.

Yüz gözələ tərif yazdım,

Sözüm təkcə səndə qalıb.

.

Canım, sözün sərrafısan,

Canım, sözün zərgərisən.

Sözün incə, özün incə,

Sevən qəlbimin dürrüsən.

.

Bil ki, Sədnik deyən gözəl,

Elə-belə gözəl olmaz.

Yəqin, dilim öyən gözəl,

Ürəyimdən gendə qalmaz.

***

MƏNƏ

Havalar yaman soyuqdu,

Canında od gətir mənə.

Balın tamı-dadı qaçıb,

Bir təzə dad gətir mənə.

.

Gəl tərpətmə sarı simi,

Yaralama bu könlümü,

Ürəkdən qov dərdi-qəmi,

Qəlbini şad gətir mənə.

.

Ay Sədnikin gözəl yarı,

Yad gözlərdən özün qoru,

Neynirəm dövləti-varı,

İsmətli ad gətir mənə.

***

QIZ

Ayrılığa dözənməyib,

Varlığını üzdünmü, qız!

Gündüz axtardığın yarı,

Yuxularda gəzdinmi, qız?!

.

Uzaq-uzaq yollar gördün,

Sənə həsrət qollar gördün,

Saçın sayıb, üç tel verdin,

Yuxumuzu yozdunmu, qız?!

.

Yuxuda gəldik göz-gözə,

Sədnik meydan verdi sözə,

Soruşuram: sən də bizə,

Nəsə bir şey yazdınmı, qız?!

***

SEVƏN ÜRƏK

Qız, telinə bir əl çəkim,

Qoy, şəfalanım.
O qızarmış yanaqlardan,

İzn ver, bir busə alım.

Bu taleyin qismətidi,

Özün də biləsən gərək.
Çox da mənim sinəmdədi,

Sənindi bu sevən ürək.

***

GÖRMÜŞƏM

Gözəl, səndə olan gözəlliyi mən,

Vətənimin çiçəyində görmüşəm.

Sənin üzündəki qara xalları,

Lalələrin ləçəyində görmüşəm.

.

Məhəbbət dünyamla qovuşanda sən,

Biixtiyar öz könlümü vermişəm.

Məhəbbət gülünü Ağsuyun üstə,

Çiyələk tək bircə-bircə dərmişəm.

.

Yaşılbaş sonatək su üstə səni,

Xan Kəpəzin ətəyində görmüşəm.

Sonra da hər yanı gəzib-dolanıb,

Bu Sədnikin ürəyində görmüşəm.

***

GƏZİRƏM

Biləsən ki, ayrılanda,

Həsrətindən can üzürəm.

Ancaq gül üzün görəndə,

Qatar-qatar söz düzürəm.

Söz çeşməmin gözüsənmi?

Ürəyimin közüsənmi?

Tale yazan yazısanmı?

Hallı-havalı gəzirəm.

Sədnik birdi həyatında,

Sədnik nurdu həyatında.

Qız, səni toy xalatında,

Əli xınalı gəzirəm.

***

BİR DÜNYADI

Sən kimi sevirsən mənə nə,

Mən kimi sevirəm sənə nə.
Bunu ürək bilər, məhəbbət bilər.

O başqa arxdan su içmir.

***

SƏNİNDİ

Ceyran kimi bəslənibdi

Qudyal çayın havasıynan.

Dəşti-bağın ağ alması,

Tanıram, el-obasıynan.

.

Gözləri tək göz olanmaz,

Bir bulaqdı gözü.

Camalına söz olanmaz,

Bəzəkli çəməndi özü.

.

O sənin loğmanın olar,

A Sədnik, yanına çağır.

O, bir sevda dünyasıdır,

Gözündən məhəbbət yağır.

***

İSTƏYİR

Bu gələn nazlı gözəldən,

Yollar qəmzə, naz istəyir.

Qələm qaşlara yaraşan,

Bir cüt qara göz istəyir.

.

Yanaqların dağ lalası,

Ağ sinən cüyür talası,

Yavaş get, zalım balası,

Göllər qızıl qaz istəyir.

.

O ceyrandı öz düzündə,

Qıvrım telləri üzündə,

Sədnikin ömrün küzündə,

Zalım məndən yaz istəyir.

***

SƏDNİK SƏNİ ARASINMI

Nə gəzirsən Xan Kəpəzdə,

Ay mənim başı bəlalım.

Yanaqlardan qoy gül dərim,

Dodaqlardan bal alım.

.

Hər çiçəyin üzünə bax,

Yanı Gülgəz, al olanmaz.

Hər çiçəyin gül tacında,

Belə pətək, bal olanmaz.

***

Yazıya 449 dəfə baxılıb

Şərhlər

Şərh

Pin It

Comments are closed.