“FATEH SULTAN MƏHMƏT” ROMANI OXUCULARIN İXTİYARINDA

FATEH SULTAN MƏHMƏTMütərcim” nəşriyyatı yazıçı, professor Akif Abbasovun “Fateh Sultan Məhmət” romanını (308 səhifə) nəşr etmişdir.

               Redaktorlar  filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Telman Vəlixanlı pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Lalə Məmmədlidir.

               Roman Osmanlı imperiyasının yeddinci hökmdarı Fateh Sultan Məhmət xana həsr edilmişdir. Əsər “Fəth” romanının ikinci hissəsidir. Romanın birinci hissəsi artıq nəşr edilmişdir. “Sultan II Murad” adlanır.

Romanda Fateh Sultan Məhmətin XV əsrdə Bizans imperiyası, Serbistan, Macarıstan və digər dövlətlərlə münasibətləri, Konstantinopolu mühasirəyə alması və fəthi, Qaraman bəylərbəyliyi, Trabzon, Serbiya, Macarıstan döyüşlərində qazandığı parlaq qələbələr öz əksini tapmışdır.

 

 

Yazıya 513 dəfə baxılıb

Şərhlər

Şərh

Pin It

Comments are closed.