Nailə Adilqızı – İgid əsgərlər

əsgərDünyanın ürəyindən qan axır
.

Bu dünyanı Yaradan, yaratdı yaşayasan.

İxtiyarın yox sənin dünyanı dağıdasan.

Ancaq yenə göstərir insan vəhşi xilqətin,

Torpaq üstə qan tökür, alır şeytan sürətin.
.

Dünya doyub topların, bombaların səsindən,

Susdurun bu səsləri nəfəs alsın dərindən .

Sərhəd çəkib hər dövlət torpaq üstə davadı.

Bilmirlər ki, bu dünya necə fani dünyadı.
.

Dünya süzür səmada gözlərindən qəm yağır.

Səmada gəzəgənlər dünyaya bir çür baxır.

Deyirlər, bu nə səsdi hərdən silkələnirsən,

Bizim kimi sən niyə sevinib, gülməyirsən?

.
Bilmirlər ki dünyanın ürəyindən qan axır.

Hər tərəfindən, hər gün gör neçə yara alır.

Sinəsində, dözülməz şeytanlar məskən salıb.

Hər atılan bombalar dünyanı yaralayıb.

.
Şikayət etmir heç vaxt yaşatdığı nadandan.

Fikirləşir cavabın özü verəcək dövran.

Fırlanır qəmli qəmli, səbri böyük dünyanın,

Səbri dolunca ancaq, almaq olmaz qabağın.
.

Hələ susur, danışsa od tökəcək dilindən.

Gözü doymayanların, gətirəcək gözündən.

Qan qusdurub alacaq şəhidlərin ahını,

Siləcək köklərini, dünyadan yer üzündən .

.
29.10.2020.

***
İgid əsgərlər

.
Dünya duysun bizim haqq səsimizi,

Geriyə yol yoxdu, ləngitmə bizi

Yolumuz haqq yolu, Vətən yoludu

Heç qüvvə ayırmaz bu yoldan bizi

.

Yaşa Vətən oğlu, igid əsgərlər

Sizinlə fəxr edir vətən sevərlər

Qovun düşmənləri torpağımızdan

Topaqdan pay olmaz bunu bilsinlər

.
Ucalsın göylərə bu haqq səsimiz

Haqq qalib gələcək, haydi irəli

Tanrıya əmanət hər əsgərimiz

Ruhunuz şad olsun şəhidlərimiz

.
Səbrimiz tükəndi gözümüz döndü

Yağı düşmənlərin çırağı söndü

İndi ölüm belə qorxutmur bizi

Şanlı qələbələr səsləyir bizi

.
Fərx etdim səninlə qəhrəman xalqım

Öz sözün dəyəndə Baş Komandanım

Birləşdik hamımız bir yumruq kimi

Döyüşə hazırdı hər Vətəmdaşın !

.
20.10.2020

***
Yüksələn bayrağım
.

Yaşa odlar yurdum Azərbaycanım.

Səndən ilham alır ürəyim, canım.

Var olsun yurdumun mərd oğulları,

Sizə əmanətdir vətən torpağı.

.
Od püskür nəfəsin yaxsın düşməni,

Bir də düşünməsin bizim vətəni.

Son olsun düşmənə bu verdiyin dərs,

Qızıl xətlə yazdın sən səlnaməni.

.
Qoru vətənmi yağı düşməndən,

Sizə əmanətdir hər zaman Vətən.

Mübariz ordumun qəhrəmanları,

Yaşatmaz vətənə xor baxanları.

.
Qaldır bayrağımı qoy dalğalansın,

Hər tərəf rəngindən nura boyansın.

Canını vətənə fəda edənlər,

Ruhunuz sevicdən payını alsın.

.
Yüksələn bayrağım bir də enməsin,

Üstünə duman çən bir də gəlməsin.

Səs sal Azərbaycan hürriyyətinlə,

Dünya, şöhrətindən desin, dövlətim.

.
02.11.20.

***
Azərbaycanımın qəhrəmanları

.
Ay mənim qəhrəman igid əsgərim,

Sənə sonsuz oldu sevgim, rəğbətim.

Canını vətənə qurban edənin,

Unutmaz adını, heç vaxt millətim.
.

Biz isti otaqda siz səngərdəsiz,

Uca zirvərlərdə, soyuq yerdəsiz.

Gecə də gündüz də şanlı ordumuz

Xalqın duasında, ürəyindəsiz!

.
Biz süfrə başında, siz döyüşdəsiz,

Tankların, topların dövrəsindəsiz.

Hər tikə kəsəndə,sizi düşünən,

Qəhrəman xalqımın ürəyindəsiz.
.

Düşünən hər kəsin fikirindəsiz

Xalqın diqqətində, nəzərindəsiz.

Haqqı tələb edən şanlı ordunun,

Ya qazi ,ya şəhid zirvəsindəsiz.

.
Xalqımın qəhrəman mərd oğulları,

Tanrıya xoş gəlir el duaları,

Hər kəsin duası sizinlə olsun.

Azərbaycanımın qəhrəmanları!

.
28.10.2020.

***

Şəhid
.

Ay ana, ağlama dik tut başını.

Şəhidlər ölmürlər tutma yasımı.

Ruhum ətrafında dolanır durur,

Halal et vətənə mənim qanımı.
.

Gedən cismim oldu ruhum səninlə,

Dua et yenə də sən öz dilinlə.

Hər kəsin bir alın yazısı olur,

Fəxr elə ay ana, sən Şəhidinlə.
.

Kimi əməlilə, kimi canıyla,

Kimi qələmiylə, kimi qanıyla.

Hər kəs bu vətənə xidmət etməli.

Gücü yetən qədər hər amalıyla.

.
Bir gözün ağlasa bir gözün gülsün,

Halaldı oğluna verdiyin südün.

Torpaqdan yaranan torpaq olacaq,

Bir şəhid yerinə min doğulacaq
.

Vətənin başını uca tutanlar,

Ən ali rütbəyə layiq olanlar,

Ya şəhid oldular, ya da ki qazi.

Vətəni uğrunda canın qoyanlar!

.
Gülün qönçəsi tək açmadan soldun,

Ananın gözünü sən yolda qoydun.

Ruhun qarşısında baş əyirəm mən,

Ən uca məqama sən layiq oldun.
.

Şəhid adın mübarək, şəhid qardaşım,

Vətənin oğlusan, sən vətən daşım.

Yerdə qalmayacaq bir damla qanın,

Sizinlə fəxr edir Azərbaycanım!
.

21.10.20.

***
Zəfər çalan ulu dövlət

.
Səndən ayrı düşən millət

Dönəcəkdi bir gün mütləq

Doğma yurdum Qarabağım

Zəfər çalan ulu dövlət.

.
Dədəm Qorqud qopuz çalsın,

İgidlərin at oynatsın.

Qarabağın göylərində,

Bayrağımız dalğalansın.

.
Hər qarışın igid qanı,

İgidlər yazdı dastanı.

Otuz illik həsrət bitdi,

Səsləndir qara zurnanı.

.
Çal aşıq çal, səs sal elə,

İgidlərim yallı getsin.

Qızlar İsa bulağından,

Səhənglərdə su gətirsin,
.

Olsa da qış Xarı bülbül,

Qönçələr aç, ətirli gül.

Adın qoyan elin gəlib

Qarşılasın sona bülbül.

.
Xankəndidən Zəngi sədası

Bəzənib Şuşa qalası.

Xan əminin gəlsin səsi

Qarabağın şikəstəsi.
05.11.2020

 

 

Yazıya 667 dəfə baxılıb

Şərhlər

Şərh

Pin It

Comments are closed.