HAFİZUL ƏSRAR – YARADILIŞIN SİRLƏRİ

347833421_216065767872751_8271341473879311469_nBismillahir Rahmanir Rahim

Bağışlayan və mərhəmətli Rəbbimiz Qurani Kərimdə bizlərə yaradılış barəsində məlumatlar verib. Təəssüflər olsun ki, bu vaxta kimi bir çox alimlər müctehidlər ilahiyyatçılar əsas vacib olan bir məsələni insanlara tam izah etməyiblər. Bəlkə də, insanların nə üçün yaradılmışıq sualına veriləcək cavab izah edəcəyim məsələnin kilid nöqtəsidir. Uca Rəbbimiz yaradılışdan qiyamət gününə kimi bir senari hazırlayıb. Senari və izah edəcəyim məsələni bir çox insanlar qəbul etməyə bilər. Deyə bilərlər ki, senari nədi ALLAHın senariyə ehtiyacı yoxdur. Bəli ehtiyacı yoxdur ama planlı qurulan birşeyə hər hansısa ad verilir. Bunun da adı senaridi. Səbəb isə pis vəya yaxşı əməllərin mükafatı, cənnət və cəhənnəm və buna bənzər suallar ola bilər. Məsələn, əgər senaridirsə nə üçün Cənnət Cəhənnəm var və sairə. İzah edəcəyim məsələ isə tam fərqlidir. Həyat yolu, yaxşılıq və pislik onun mükafatı, vəya əzabı, bunlar tam başqa bir mövzudur. İlk olaraq uca ALLAH Mələklərə mən yer üzündə bir xəlifə yaradacam deyir. Mələklər isə ALLAHa sual verir, qan tökən fəsad törədən birini yaradacaqsan. ALLAH isə cavabında mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm deyir. Rəbbimiz necə də elm və qüdrət sahibidir. O, qurduğu senarini belə, Mələklərinə tam izah etmir. İlk insanı yəni, Hz Adəmi yer üzündə yaradacağını desə də, Cənnətdə yaradır və ona öz ruhundan üfürür. Mələklərin ona səcdə etməsini əmr edir və oddan yaradılan İblis əmrə qarşı çıxır. Deməli, uca Rəbbimizin oddan yaratdığı bir varlıq səbəbsiz yaradılmamışdı və o müddətə kimi, ALLAHın əmrinə qarşı çıxmamışdı. Çünki, ALLAH kimlərə hansı vəzifəni nə üçün verdiyini çox gözəl bilirdi. ALLAH İblisi cənnətdən qovur. İblis isə ALLAHdan vaxt istəyir. Güc və qüdrət sahibi olan ALLAH istəsəydi İblisi yəni Şeytanı yaratmazdı vəya etiraz etməsinə mane olardı. Cənnətdən belə qovmazdı canını alardı. O, isə bunları etmədi. ALLAH demişdi axı, mən yer üzündə xəlifə yaradacam. İblisə qiyamət gününə kimi vaxt verir. Yəni İblis vəzifəsini icra etməlidir. Hz Adəm ilə birlikdə Həvvanıda yaradır. Onlara isə Cənnətdə olacaqlarını və istədikləri Cənnət meyvələrindən yeyə biləcəklərini deyir. Orada olan bir ağacı isə onlara qadağan edir. Bu ağac bir səbəb idi. Əslində İblis yəni Şeytan Adəmə həqiqəti dedi. Nə idi bu həqiqət. Rəbbiniz sizə bu ağacı yalnız ona görə qadağan etmişdir ki, siz Mələk olmayasınız vəya Cənnətdə əbədi qalanlardan olmayasınız. Yəni, Şeytan onlara məlumatın əsas hissəsini deyir. Qadağanın əsas səbəbini. Yəni, ALLA sizin  Mələk olmamağınız üçün vəya cənnətdə əbədi qalmamağınız üçün, bu ağacı bura yerləşdirib. Uca Rəbbimiz bilirdi ki, onlar, o ağaca yaxınlaşacaqlar. Çünki ALLAH yaratdığı insanların əksəriyyətinin qadağalara qarşı çıxacağını bilirdi. O ağac, bir qapıdır Cənnətdən çıxış dünyay giriş qapısı. ALLAH demişdi axı, o ağaca yaxınlaşmayın yaxınlaşsanız, özünüzə zülm edənlərdən olacaqsınız. Yəni, fani olacaqsınız, hərşeyi əziyyətlə əldə edəcəksiniz və arzularınız belə yarım qalacaq, öləcəksiniz. Ağac və onun meyvəsi haqqında bir neçə rəvayətlər var. Rəvayətlərdə adları keçən meyvələrin, ayədə bəhs edilən ağac və onun meyvəsi ilə, heç bir əlaqəsi yoxdur. O ağac xüsusi bir ağac idi. Hz Adəm ilə Həvvanı fani etmək, və onlarda, şəhvət hissini yaratmaq qüdrətinə malik idi.  Bu ağacın meyvəsi, Hz Adəm ilə Həvvanın bədənində ilk toxumu yəni, spermanı yaratdı. Meyvənin əsas mahiyyəti, mənsub olduğu ağacın kökü kimi qiyamətə qədər insan bədənində, var olduğu hissədə, sabit qalmasıdır. Şeytan sadəcə yol göstərdi, və meyvəni daddıqca onlar, qəribə hislər keçirdilər. Şeytan ilk vəzifəsini tamamladı və onlardan uzaqlaşdı. Keçirdikləri hislərin qısa müddətli və aldadıcı olduğunu görüb, peşman oldular. Uca Rəbbimiz onları da, Cənnətdən çıxarır və vəzifələrini icra etmələri üçün, yer üzünə göndərir. Çünki onlar artıq, bir birini şəxsiyyət və cinsiyyət olaraq tanımışdı. Cənnətdə yer üzündə olduğu kimi cinsi əlaqə yoxdur. Cənnət sadəcə sevgi məkanıdır. Ona görə də, insanlar yer üzündə cinsi əlaqə ilə çoxalır və yaşadığı müddətdə etdiyi yaxşı vəya pis əməlin qarşılığını alır. Yəni, insanlar yer üzündə çoxalıb Cənnəti doldurmalıdır. Rəbbimiz icazə versəydi, Hz Adəm ilə Həvvaya icazə verərdi və insanlar da, hazır Cənnətdə yaşayardı. ALLAHın yer kürəsi üçün qurduğu planlar var. Ona görə insan, yaradılışının səbəbini və məqsədini bilməlidir. Məqsəd, ALLAHa dua və ibadətdirsə, onu Mələklər insanlardan daha yaxşı edir. İnsanlar yaşadığı dünyanıda gözəlləşdirməlidir. Çünki, bu dünyada tək sizlər yaşamırsınız. Sizin dövrünüzdə və sizdən sonra da, dünyaya yeni insanlar gəlir. Müsəlmanların əksəriyyətinin düşüncələri səhvdir. Yaradılmışam dua edim, ibadətlərimi yerinə yetirim, və Cənnəti qazanım. Dua və ibadətlər vacibdir və lazımdır. Onlardan da, ən vacib olanı isə, göndərildiyin dünya üçün nə etmisən, bax əasa odur. Təəssüflər olsun ki, bir çox kəşfləri və ixtiraları ateistlər, deistlər, buddislər, xristianlar edib. Etiraf etməliyik ki, onlar insanların xeyri və rahatlığı üçün, çox ixtiralar ediblər. Bəli yaradılışdan bu günə kimi, nələr kəşf edilibsə, Rəbbimizin yer kürəsi üçün hazırladığı plana uyğun davam edir. Onlar, müsəlman olmasa da onlara elmi verən ALLAHdır. Onları müsəlman edə bilməyən cəmiyyət günahkardır. Çünki, müsəlmanlar elmə üstünlük verməli və yeni kəşflər etməli idirlər. ALLAH hər insana bir istedad verib. Birinə alimlik, birinə şairlik, birinə rəssamlıq, digərinə memarlıq və sairə. Hərkəs öz sahəsində inkişaf etməlidir. Müsəlmanlar isə bunları etmir. Ən kiçik xırda bir məsələdə ilişib qalırlar. Məsələn, paltara bir zərrə su düşüb xəbəri olmadan namaz qılır, sonra suyu görür şübhəyə düşür. Suyun necəliyini bilmir və yenidən paltarını dəyişib namazını qılır. Halbu ki, insanlar böyük işlər görmək üçün yaradılıb. Əsas mövzuya geri dönək. Həvva Hz Adəmin nə qabırğasından nə də artıq qalan torpağından yaradılmamışdı. Həvva Hz Adəm ilə eyni vaxtda eyni torpaqdan yaradılmışdı. Haqq olan ALLAH, insanı ilk olaraq Cənnətdə ona görə yaratdı ki, yer üzündə ağır olacaq imtahan və vəzifəsinin məqsədini və səbəbini bilsin. Çəkdiyi zəhmətin qarşılığında isə, şahidi olduğu əbədi rahatlıq yeri olan, Cənnəti qazansın. Deməsin ki, hərşey yer üzündən başladı, cənnəti görmədim və dərk etmədim. Təəssüflər olsun ki, Hz Adəmin dövründən insanlar inanmadı və qəbul etmədi yaradılışı Cənnəti Cəhənnəmi. Cəhənnəmin olduğuna inanmayan insanlar, cəhənnəm əzabının yüzdə əllisini yer üzündə yaşayır, ama yenə də, ALLAHa onun yaratdığı aləmlərə inanmır. İnsan nəslinin çoxalma prosesini də, çox qəlizləşdiriblər. Qurani Kərimin açıq aşkar ayələrini qəbul edə bilmirlər. Bir çox alimlər, ruhanilər, ayədə verilən məlumatı, qardaş bacı evliliyi kimi başa düşür və bu iş haram olduğu üçün, hədislərdən stat gətirirlər. Nə üçün alimlər dedim. Onların qeydlərini oxuyun görəcəksiniz ki, bir neçə versiya qeyd ediblər. Adəmdən əvvəl Adəmlər, əkiz övladlar, vəya əvvəl halal olub sonra haram edilmə məsələsi. Bir çoxları da, belə bir sualverir. Hz Adəmi yaradan ALLAH, bir neçə Adəm ilə Həvva yarada bilməzdi. Bəli, yarada bilərdi ama yaratmadı. Səbəbi isə, çox sadədir. Başqaları kimi hədis vəya kiminsə fikrini deməyə ehtiyac yoxdur. Qurana müraciət edək. Əgər bir çox alimlər ruhanilər kimi qardaş bacı evliliyi düşünülərsə, əlbəttə onlar kimi də, hədislərə müraciət edilməlidir. Yaşadığınız miladi təqvimin ilk ilinə gedin. Yəni, Hz İsanın yaradılışına baxın. Hz Məryəmə Mələk insan surətində görünüb. Hz Adəm ilə Həvvanın iki  oğunun həyatı, Hz Məryəmin həyatı ilə eynidir. Onların hər ikisinə də, Mələklər göndərilmişdi. Uca Rəbbimiz, səbəbsiz yerə Hz İsa ilə Hz Adəmi bir ayədə müqaisə etmir. Necə ki, uca Rəbbimiz Qurani Kərimdə bizlərə xatırladır. Həqiqətən ALLAH yanında İsanın məsəli Adəmin məsəli kimidir. ALLAH onu yəni, Adəmi torpaqdan yaratdı sonra isə ona “ Ol ! ” dedi  o da oldu. Bir çoxları deyə bilər ki, burda torpaqdan yaradılış və nütfədən bəhs edilir. Xeyir, tək ondan deyil bir kişi və bir qadından neçə çoxala bilərik deyənlərə də bir mesaj verir ALLAH. Yəni, ALLAH deyir ki, insanı həm torpaqdan yaradıram, həm də, cinsi əlaqədə olmadan atasız yaradıram. Yəni qardaş bacı evliliyinə ehtiyac olmadan. Habil İlə Qabilə də, Mələklər göndərilmişdi. Onlardan birinin digərini öldürmə səbəbi isə, qurbanının qəbul edilməməsi idi. Nə idi bu qurban. Onların hər ikisi  ALLAHdan övlad istəmişdi. Diqqət edin, bu məsələni də, hədislərə uyğun insanlara çatdırırlar. Hər hansısa məhsulu ALLAHa təqdim ediblər, birinin qurbanı qəbul edilib, digərinin qurbanı qəbul edilməyib. Qurani Kərimdə Hz İbrahimin də, həyatından bəhs edilir. Hz İbrahim də, övlad ilə imtahan edildi. Qurbanlıq məsələsi Hz İbrahimin imtahanı idi. Hz Adəmin oğulları ALLAHdan övlad istədi ALLAH isə, imtahan üçün, birinə övlad verdi digərinə isə, övlad vermədi. Övladı olan şəxs qurban kəsdi digəri isə, həsəd aparıb qatil oldu. Nəsil isə, ilk qatilin deyil qətlə yetrilənin və onların bacılarının övladları vasitəsi ilə artdı. Hz Məryəmə insan surətində görünən Mələk, Hz Adəmin qızlarına da insan suretində göründü. Həqiqətən də, Rəbbimiz elm və qüdrət sahibidir. Çünki, O, torpaqdan yaratdığı insanı ölümündən sonra, özünə yəni, torpağa qarışdıracaq. Qiyamət gününə kimi. vəzifəsini icra edib Rəbbinə qarşı çıxan insanları seçib, özü ilə, birlikdə Cəhənnəmə aparan Şeytanı isə, yaratdığı oda qarışdıracaq. Qeyd etmək istədiyim məsələ, odun odu yandırmamağıdır. Vəs səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.

 

HAFİZUL ƏSRAR

Yazıya 55 dəfə baxılıb

Şərhlər

Şərh

Pin It

Comments are closed.