etibar k

VATİKAN – QƏRB SİVİLİZASİYASININ UTANC YERİ!

Kədər mənbəyi, azğınlıq məkanı, Yaxın keçmişədək küfr məbədi – Roma! Sən ikinci Babilə çevrildin, Harda ki bədbəxt insan göz yaşlarına məhkum.   Məhbəs, yalan meydanı, xeyrin məhv olduğu yer, Canlıların üzüldüyü zülmət c...
SERXAN

Sərxan Əhmədov-5 yeni şeir

  Tülkünün aqibəti Tülkünün ayaqları Altına sığışmadı. Nə qədər qovladılar Hinlərdən yığışmadı. Əzəldən o,uğursuz Əyri yolu seçmiçdi. Axır bir natarazın Yabasına keçmişdi. Nəsli-nəcabəti də Haqq yolunu azmışdı. Onun...

MART SOYQIRIMI

Martın 31-i bizə Azərbaycanın tarixində unudulmaz bir gündür. Günlər var ki, sevincinin böyüklüyü ilə, günlər də var ki, fəlakət və qüssəsinin əzəməti ilə unudulmaz. 31 mart ikinci günlərdən idi. Mart Soyqırımı və ya Mar...
irade

“YETİM LAYLALAR…”

(hekayə)      Nilufərim üçün….                 Qulağına səslər gəlirdi. Külək səsi, adam səsi, yarpaq xışıltısı, otun, torpağın, daşın, qayanın, göyün, yerin, quşların, heyvanların… səsi. Bu səslərin hamısı bir-bir...
Zakir Məmməd

Zakir MƏMMƏD — İki almanın bərəkəti  

                            yaxud Mirzə Cəlil  müasir deyilmi?                             Ümumtəhsil məktəbləri üçün yazılmış yeni ədəbiyyat dərslikləri son vaxtlar mətbuatda tez-tez tənqid olunur. Yazı müəllifləri dərs...