Baglama_turc_manche_long

Aşıq ədəbiyyatında işlənən şeir janrları

Qoşma   Aşıq ədəbiyyatının ən geniş yayılmış janrlarından biri də Qoşmadır. Hər bəndi dörd misradan və hər misrası on bir hecadan ibarət olan şeir şəklinə Qoşma deyilir.   Ədəbiyyatşünaslıqda qoşmaya “Məhəbbət ...
c7558e9d1f956b016d1fdba7ea132378

Klassik ədəbiyyatda işlənən şeir janrları

QƏZƏL VƏ ONUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ   Klassik ədəbiyyatın ən geniş yayılmış şeir janrlarından biri də qəzəldir. Qəzəl ərəb mənşəli sözdür. ”Qadına məhəbbət” mənasını bildirir. Yaxın Şərq ədəbiyyatında daha çox istifadə olu...
hulya

Hülya Sezgin – Fethiyeli kız Gülistan…

“Kız Gülistan ben otobüsteyim de bi pırasa çorbası yapar mısın? Hasan bilemez, sen mandalinanın altından topla, o kalın olanlarından. Kökünü yap, yaprağını koma. Ben yaprağını sevmiyom da. Ben gelince yaprağını tep...
feteli xan x

7 dekabr Fətəli Xan Xoyskinin doğum günüdür

Fətəli Xan Xoyski… İlk dəfə olaraq o, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin hökumətini formalaşdırıb. Ilk dəfə olaraq o, Azərbaycanda ali təhsil ocağının yaranmasının vacibliyini qeyd edib. Və Azərbaycan təhsilinin flaqm...
aytel

İradə Aytel – Mən onu sevirdimmi?…

(ilk hekayəm) - Sizə sonuncu sualımdır: Gəncliyinizi necə xatırlayırsınız? Bu sualdan sonra bayaqdan bəri ilk dəfə olaraq onun gözlərinə baxdım. İlahi, o gözlər, o baxışlar necə də dəyişmişdi. Sanki, cəmi on beş il bunda...
fikret s

“Yoxluğuna məktub” – Aysel FİKRƏT

 (atama )  Ən çətini sən olmadığın evin, pillələrini çıxmağdır. Sən olmadığın evin qapısını döymək, yoxluğuna qonaq gəlmək, sənsizlik qoxan divarların içində oturmaq. Səni düşünmək, sevdiyin əşyalara toxunmaqdır. Səni ta...