azer

Bəhaullah və “Kitabi-İqan”

Babilər hərəkatının (1844-1852) Yeni dövr İran tarixində xüsusi yeri vardır. 1844-ci il mayın 23-də İranın Şiraz şəhərində Seyid Əli Məhəmməd Bab Özünü İlahi Zühur elan edir. Bil­di­rir ki, Onun əsas məqsədi insanları Mü...