YAZARLARIN NOVRUZ XATİRƏLƏRİ

Qulu AĞSƏS Sübh tezdən budagın altından keçər, suyun üstdən tullanardıq; quşatan əlimizdən düşməz, yelləncəkdə növbədən ötrü qırgına çıxardıq. Çilingağacın səsi məhləni başına götürərdi. Təkər yandırıb qayadan aşağı yuva...
isgender pala_54e712231a95c

İsgəndər PALA — Şirin dil, acı dil

Ərəblərdə “selâmetü’l-insan fi’l-hıfzı’l-lisân (insanın salamatlığı dilini saxlamaqdadır)” şəklində bir məsəl var. Türkcədə “Dilini saxlayan, başını saxlayar” deyirlər. Qanuninin (Mühibbi) –  “İstər isən kim pərişa...