PEDAQOGİKA. MÜNTƏXƏBAT. SON VARİANT

“PEDAQOGiKA: MÜNTƏXƏBAT” NƏŞR OLUNDU

“Mütərcim” nəşriyyatında professor Akif Abbasov, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktorları Rəhiməxanım Məmmədzadə və Lalə Məmmədəlinin müəllif-tərtibçiliyi ilə ali təhsil müəssisələri üçün “Pedaqogika: Müntəxəbat” dərs vəsaiti ...
sabir r

Sabir Rüstəmxanlı – Qarabağa dönüş

1. Yaramızdan axan qan qan deyil, qorxumuzdur, Ağrılarla qovulan ətalət yuxumuzdur. Dünən ağladığıma bu gün qəlbən gülürəm, Ölürdüm yaşadıqca, dirilməyə ölürəm. Nə bu ölüm yenidir, nə yarımcan dirilik, Üzdə bütöv olsam d...