47024093_1606668549479895_2694821910696427520_n

Əsəd Cahangir – “İKİ ŞAİR” (video)

(Müşfiqin və Vaqif Səmədoğlunun xatirələrinə …) mənsur şeir Eyni gündə iki şair doğuldu. Mikayıl Müşfiq və Vaqif Səmədoğlu. Müşfiqin qanadları çıxdı, Səmədoğlunun barmaqları. Şairlik Müşfiqin alnına yazıldı, Səmədo...
AKIF ISTANBUL 5

AKİF ABBASOV – “TACLI”

Yazı Yazarov yazı masasının arxasına keçmişdi. Tac virus peyda olandan çölə-bayıra çıxa bilmirdi. Qapılıb qalmışdı dörd divar arasında. Cavanlar, orta yaşlılar SMS-lə 2-3 saatlıq olsa da çölə-bayıra çıxa bilirdilərsə, ya...
2

Əli Cəfəroğlu – Güllərin sevgisi (nağıl)

Göy rəngli güldan stolun üzərində yerləşirdi.Parıltısı admın gözlərini qamaşdırırdı.Güldanın aşağı hissəsi lap tünd rəngə çalırdı.Yuxarıdan aşağıya qədər ağımsov şəkilli dairəciklər düzülmüşdü. Beş qəşəng, təravətli, qır...
43554495_1765332543592539_7632602303165366272_n

GÜLNARƏ ACALOVA – “NAR ÇİÇƏYİ”

  Hörmətli kultur.az! 1967-ciildə GürcüstanRespublikasınınBorçalı mahalındadoğulan, Bolnisidə ortaməktəbi, Tiflisdə isə A.S. PuşkinadınaDövlətPedaqoji İnstitutunfilologiafakültəsinibitirəndənsonraailə vəziyyətiilə bağlı ...
AKIF ISTANBUL 5

AKİF ABBASOV – KONSTANTİNOPOLDA

29 may – İstanbulun fəth olunduğu gündür (“Fəth” romanından) 29 may 1453-cü il. Səhər saat səkkiz radələri.Döyüş hələ də gedirdi. Birdən hər tərəfə sükut çökdü. Əlli dörd gün davam edən mühasirə qələbə ilə sona yet...
sona v

Dərdini nəzmə çəkib əzizləyən şair

Sona VƏLİYEVA Fərqanədən yazdı Sizə gəlmişdim Fərqanə, nə qapıya çıxdın, nə də “xoş gəldin” deyən səsini eşitdim. Darvazasız həyətindən, ürəyin kimi açıq qapından içəri keçdim… Yaxın rəfiqən Aləmzər “Ülkər, Sona xanım gə...