elçinaslangil119_n

Elçin Aslangil – Gitme (tək şeir)

Biliyor musun? Bu gece de, uyumadım, Sabah açıldı İstanbul’da. Giden tüm o kadınların uykusu dağıldı saçlarımda. Şimdi ben ne yapayım? Seni gülüşlerimden mi söküp atayım? Ellerimden mi söküp atayım? Vücudunun neresinden ...

Salman Balakişiyev – D A Ğ L A R A

  Qoşqardan baxanda Kəlbəcərə çox az yol – məsafə qaldığı aydın görünür. Ürək atlanır, ancaq yağı düşmən                                                                aranı kəsib.   Kəlbəcərə bir mənzillik yol...
54256785_2265344083723436_1235184065494122496_n

Sədaqət Alıqızı – ÜRƏYİMDƏN ASILMAQ

  Daha istəmirəm sevmək, daha istəmirəm inanmaq Dəyərsiz bir pul kimi xərclənmək. Daha istəmirəm aldanmaq, daha istəmirəm ayrılıq, Göz yaşları axıtmaq,dönməyəcəyni bilə-bilə yollara baxmaq. Tənhalığın qoynunda, xati...
Boynuma dolanan hicran qoluymuş
Sənlə görüşümə gəlməz gümanım,
Boynuma dolanan hicran qoluymuş.
Vüsala yetməyə yoxdur gümanım,
Eşqin-məhəbbətin sanki yoxuymuş.
Qəmli könlüm ha alışa, ha yana,
Arif odur hay eşidə, hay ana.
Haçalandı ömrüm yolu hayana,
Ayların, illərin həsrət yoluymuş.
O keçən günlərim gəlməz yadına,
Qıyarsanmı Güldərəni yad ana?
Hicran günlərini yazdın adına,
Sən adlı sevincim qəmlə yoğrulmuş.
Qorxuram
Qətrə-qətrə yığılmışam özümə,
Damla-damla tökülməkdən qorxuram.
Xana kimi toxunmuşam özümə,
İlmələnib sökülməkdən qorxuram.
Nəyi tutdu, nəyi andı ürəyim?
Kimi atdı, kimə yandı ürəyim?
Ögeyliyi nə tez qandı ürəyim?
Ürəyimə təpinməkdən qorxuram.
Sevdamızın əvvəlimi? Sonumu?
İlk arzumuz dəyişdimi yolunu?
Asanlıqla tapmamışam yolumu,
Bu yolumdan çəkilməkdən qorxuram.
Cənub həsrəti
Sərhəd məftilləri göz damarımdır,
Narahat gecəmdə qızarar, sancar.
Araz ürəyimin qızıl qanıdır,
Bir dəli həsrətdir, kükrəyər, coşar.
Vətən məhəbbəti paydı, butadı,
Arazmı o taya böldü bu dadı?
Sərhəd məftilləri elə budadı,
Baxdıqca baxışım çəkinər, qorxar.
Sənsənmi qanlısı, ey Xan Arazım?
Güldərən, günahı mən kimə yazım?
Vətən həsrətiylə ötən bu sazım
Sim-sim ötər, tel-tel yanar, odlanar.
Dedim
Göyçənin dağları cərgə-cərgədir,
Dağları görməyim güman-bəlkədir.
Əlac nəyə qalıb, ümid kimədir?
“Əlvida” demədim, “Hələlik” dedim,
O Ulu Göyçəmə dönərik dedim.
Göyçənin dağları dağlardan göyçək,
Yazda ətir saçır hər gül, hər çiçək.
Sərin bulaqlardan doyunca içək,
Şehli çəmənində itərik dedim,
O Ulu Göyçəmə dönərik dedim.
Cənnətdir Göyçənin hər bir bucağı,
Şairlər yurdudur isti qucağı.
Miskin Abdal, Seyid Bayram ocağı,
Gedib ziyarətin edərik dedim,
O Ulu Göyçəmə dönərik dedim.


Susub Aşıq Alı, küsüb Ələsgər,
İman geri dönməz, dirilməz Bəylər.
Bizdən gileylidi nənəmiz Həcər,
Dolanıb başına öpərik dedim,
O Ulu Göyçəmə dönərik dedim.
Ozanımız qərib oldu, dinmədi,
Gümanımız itik düşdü, dönmədi.
Ünvanımız nömrələnmiş döngədi,
Laləli düzlərdə itərik dedim,
O Ulu Göyçəmə dönərik dedim.
Gavura qalıbdı doğma diyarım,
“Koroğlu qayası”, “Qızlar bulağım”,
Göyçə gölüm, o nərgizli yaylağım,
Gedib o torpaqda ölərik dedim,
O Ulu Göyçəmə dönərik dedim.
Neçə ləqəb qoydu qaçqına zaman,
Bu zülmə ağılar dedimi Bəhman?
Güldərən, ürəkdən gülmədi Tərlan,
Gedib göz yaşını silərik dedim,
O Ulu Göyçəmə dönərik dedim.
***
Dünyanı seyr edən, ay vətən oğlu,
Öz ana yurduna gəlsənə gedək.
“Gədölən” dərədən çıxaq yuxarı,
“Qatarqaya”dan da bu yana enək.
“Mamalı yolu”ndan keç “Rusqırılan”a,
“Zirnicli bulaq”dan qalxaq “Qısır”a.
Oradan enəndə “Oruc oğlu”na,
“Piyalə bulaq”dan doyunca içək.
“Qısırın boynu”nda bir ayaq saxla,
“İsgəndər ocağı”na bir nəzir bağla.
Daşına üz sürtüb pirin qucaqla,
Çöküb diz üstünə torpağın öpək.
“Qaraçı yurdu”dur dağın ayağı,
“Sudəyən qaya”dan bir az aşağı.
Bax, “Bərə yeri”dir çayın qırağı,
Doqquzdəni yeyək, çiyələk dərək.
“Saqqızdı dərə”də gəzənlər hanı?
“Tüklü təpə”dədir futbol meydanı.
“Palıdlı meşə”si sorur halını,
Gəzdəyin başını gedək bir görək.
Elə ki, düşmüşük yolun ağına,
Gəl qonaq olaq “Qızlar bulağı”na.
Dodağını söykə buz dodağına,
Göynəyə-göynəyə biz sərinləyək.
“Danalıq” bəzəkli cehiz xalısı,
“Qoç qoruğu” onun bəylik xonçası.
“Nazlı bulağı”nda üzən sonası,
“Lilparlı dərə”dən gəl bir də keçək.
Dolama yollarda durmur ayağım,
Nə gözəl qaynayır “Çoban bulağı”m.
“Qara quzeyin başı” sərin yaylağım,
Əl-ələ verək biz, ürəklə gəzək…
“Ağ qaya”dan kəsə çıxa biləydim,
“Koroğlu” qayasından baxa biləydim.
“Gur bulaq” tək coşub axa biləydim,
Dərəni, təpəni gəl bir-bir gəzək.
“Gur bulaq”dan aşdı el “məntəqə”yə,
Hərə bir tərəfdə qurubdu dəyə.
Artıq ehtiyac yox, bir söz deməyə,
Obada oturub duz-çörək kəsək.
“Məntəqə”dən bəri, “Xınna”ya aşdım,
Gördüm gözəlliyi, düzü, mən çaşdım.
Elə bil sehrli qapılar açdım,
Qırmızı lalədən donunu biçək.
Xaşxaşı yeyirsən təzə bal kimi,
Baxırsan bu yurda nitqi lal kimi.
İstərəm başına atıb şal kimi,
Laləyə qarışıb bu çöldə bitək.
“Məntəqə” olubdur elin yaylağı,
Çalxanır nehrəsi, tutulur yağı.
Pendiri, motalı, təzə qaymağı,
Köpüklü südündən gəl biz də içək.
Şəlalə dərədə düşübdü səsə,
Üzünə bir sərin dağ yeli əsə.
Bu yerdə çiçəklər düşübdü bəhsə,
“Solmaz çiçəyi”ni çəməndə seçək.
Güldərən, xəyalın yolları aşdı,
Fikrin ana yurdu yenə dolaşdı.
Göyçəni tərk edib elləri, qaçdı,
Kaş “Göyçə gölü”ndə bir dəfə üzək.

Güldərən Vəliyevanın şeirləri

    Boynuma dolanan hicran qoluymuş Sənlə görüşümə gəlməz gümanım, Boynuma dolanan hicran qoluymuş. Vüsala yetməyə yoxdur gümanım, Eşqin-məhəbbətin sanki yoxuymuş. Qəmli könlüm ha alışa, ha yana, Arif odur hay ...
ÖZGEÇMİŞ
Rafiq ODAY (Bayramov Rafiq Hüseyn oğlu) 23 iyul 1960-cı ildə Naxçıvan MR Şərur rayonunun Şəhriyar kəndində anadan olub. 1983-1988-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində təhsil almışdır. Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvüdür. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin Sumqayıt şəhər təşkilatının sədridir. ”Möhtəşəm Azərbaycan” müstəqil ictimai-siyasi, ədəbi-bədii qəzetinin təsisçisi və baş redaktorudur. Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar jurnalisti”dir. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Sumqayıt şəhər təşkilatının Gündəlik Analitik İnformasiya Agentliyinin (gundelik.info) və Azərbaycanın Mədəniyyət və Portalının (edebiyyat-az.com) təsisçisi və direktorudur. Qardaş Türkiyə Cümhuriyyətində fəaliyyət göstərən “Kümbet” (Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği yayın organı) və “Usare” (Ebrar Vakfı Kültür yayını) dərgilərinin Azərbaycan təmsilcisinin Başkanıdır. ”Qızıl qələm”, “Həsən bəy Zərdabi”, “Qafqaz-Media” mükafatları laureatıdır.
“Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına dəstək”, “Çağdaş Türkiyə ədəbiyyatının inkişafına dəstək”, “Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dəstək” layihələrini həyata keçirən ilk AZƏRBAYCANLI ŞAİRDİR.
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Sumqayıt şəhər təşkilatının təşəbbüsü ilə gerçəkləşdirilən “Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin təbliği” layihəsi çərçivəsində şeirləri “Kümbet” (Tokat şəhəri), “Kardelen” (Bilcek şəhəri) mədəniyyət və ədəbiyyatyönümlü dərgilərində dərc olunaraq, ictimaiyyət nümayəndələrinin nəzərinə çatdırılmışdı.


QALMADI

Bu gün olanlar oldu ta,
Sabaha nəsə qalmadı.
Yollar yoxuşa dirəndi,
Getməyə kəsə qalmadı.

Son ümid də axtalandı,
Gözlərdə qan laxtalandı.
Fələk satan, bəxt alandı, –
Biz düşdük nəhsə, qalmadı.

Dan söküldü, qürub getdi,
Yalandan vay qurub getdi.
Gedənlər hayqırıb getdi,
Bir söz də pəsə qalmadı.

Gülüm, saçların qulacdı,
Baxdım – gözümdə gül açdı.
Dünya yaxşıya qol açdı, –
Heç zaman pisə qalmadı.

Bu son bir başlanğıc ola,
Eşidən başdan qıc ola,
Kim görüb ki, eşq qocala, –
Adəmdən bizə qalmadı.

DÜNYA BELƏ DÜNYADI…

Lənət olsun gərdişinə,
Gözdən salmaq vərdişinə,
Keçirdisə, gər, dişinə, –
Qurtulmağa ümid yoxdu.

Ömrə-günə dərd ələnib,
Edib bizi pərt, ələnib…
Düşmən elə pərdələnib,
Yırtılmağa ümid yoxdu.

İynədən, bizdən keçib ta,
Gəl sən də bizdə, keçib ta…
Bizimki bizdən keçib ta, –
Sırtılmağa ümid yoxdu.

ÖLMƏDİM

Nələr görmədim – tələdən
qarmağa kimi – ölmədim.
Başımdan basdılar, girdim
torpağa kimi – ölmədim.

Dedim, gendən az hür, tula,
Pozulmasın hüzur, tula.
İlan ağzından qurtulan
qurbağa kimi – ölmədim.

Atılsan çöptək səbətə,
Çox olar qoşan şəbədə.
Adam oldum mən təpədən
dırnağa kimi – ölmədim!

ARTIQ

Yeni dünya düzəninin
Təməli görünür artıq.
Şeytanların, iblislərin
Əməli görünür artıq.

Bu sözə qul oldu bizlər:
“Nəfsi toxlar əyilməzlər”.
Min illərlə yeyilməzlər,
Yeməli görünür artıq.

Bir “Xəndək” var, bir “Xeybər” var,
Gör nə qədər bixəbər var.
Nə “xeyir”dən bir xəbər var,
Nə “bəli” görünür artıq.

Sonu varmış sabahların,
Göyə bülənd bu ahların,
Yerli, yersiz günahların,
Bədəli görünür artıq.KEŞİK ÇƏKİR

Qucaq açdi gülə sinəm,
Bəlkə bir az gülə sinəm.
Gözlərimin giləsinə
Bir damla yaş keşik çəkir.

Həyadan yana tər sinə,
Üz qızara, tər isinə.
Yaxşı ki, deyil tərsinə, –
Ayağa baş keşik çəkir.

Üzdü xəyanət canımı,
Yurda əmanət canımı.
Namərd kəsdirib yanımı,
Əlində daş keşik çəkir.

Alsa ruhunu dərd ələ,
Budur ən böyük dərd elə,
Olub bir sürü dərd ilə,
Bağrım badaş, keşik çəkir.

Ahım haradan haraya…
Yetiş, Yaradan, haraya,
Ölümü qoyub araya,
Göz ilə qaş keşik çəkir.

AĞRIYIR

Dərd əkib, qəm biçməkdən,
Qol yerindən ağrıyır.
Kasıb yoxdan, harınsa
Bol yerindən ağrıyır.

Gözlərim oyum-oyum,
Nə baxdım ki, nə doyum?!
Canımı hara qoyum? –
Sol yerindən ağrıyır.

İçimə damcılayır
Çölümün qançırları.
Kürəyim qamçıların
Zol yerindən ağrıyır.

Yerə girən boy sızlar,
Kök inləyər, soy sızlar.
Bədəsillər, soysuzlar
Döl yerindən ağrıyır.

Dünya məhbəs, qəfəs dar,
Ya al, ya ver – nəfəs dar.
Cəmi yaranmış ki var –
“Ol” yerindən ağrıyır.

Rafiq ODAY.

Rafiq ODAYın şeirləri

  ÖZGEÇMİŞ Rafiq ODAY (Bayramov Rafiq Hüseyn oğlu) 23 iyul 1960-cı ildə Naxçıvan MR Şərur rayonunun Şəhriyar kəndində anadan olub. 1983-1988-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində təhsil ...
“ΑΝΑΓΚΗ” 
(Alın yazısı)
“Divarın üzərindəki bu sözü cızmış adam neçə əsrlər bundan əvvəl yer üzündə yaşayanlar arasından çıxıb getmiş və cızdığı bu söz məbədin divarından yox olmuşdu. Az sonra bu məbədin özü də yür üzündən yox olub gedəcək” (V.Hüqo/ Paris Notr-Dam Kiləsi)

Tanrının evi də yanarmış demək,
Onu biz yandırdıq?! Tanrı, de bilək.
Yoxsa ki Hüqonun ruhundan qisas
aldı illər sonra  naxələf firəng

O gecə aləmi bürüdü zülmət,
Susdu hayqırışlı haqq və həqiqət
Yağışlı səma da kəsdi suyunu,
Şərin qarşısında çökdü ədalət

Notre Dam alovu, cəhənnəm olub, 
Müqəddəs Məryəmin evinə düşdü,
Olmaya Frollodan ehtiras uçub,
Kvazimodonun qəlbinə düşdü. 


Daha Mari zəngi çalır yanıqlı,
Qozbel zəngçalan da deyil oyanıq, 
duyulur sədası, Paris göyündən,
Hava da tüstüdü səma bulanıq.

Ürəyimdən tellər qırılıb düşdü,
Yadıma gör nələr, gör nələr düşdü.

Qaraçı rəqqasə Esmiraldanın,
Susqun heykəl təki dondu baxışı, 
Çağırdı səmaya, “hardasan Hüqo?!”,
Qurtarsın kilsəni, yoxdur naxışı. 

Sena da tamaşa etdi o gecə,
Zülmət qaranlıqda susdu da baxdı,
“Dəyişər məcrasın”, düşündü hamı, 
Dəyişməz yolunda axdı, hey axdı. 

Yadıma dəhşətli günlərim düşdü,
Od tutub kül olan güllərim düşdü.

Tanrının evi də yanarmış demək,
Biz onu Şuşada yıxılan gördük,
Ağdamda uçulan, Laçında sınan,
Şamaxı məscidin yaxılan görüdük. 

Bir üfüq boyandı qırmızı rəngə,
İlahi çağırış susdu o gecə,
Alovun rəngiylə gələnlər təngə,
Düşmən yuva salıb pusdu o gecə. 

Arzular ölməzdir, xəyallar gerçək,
Bəşər intizarda, bitməsin istər,
Qara kol, xar çiçək, zəhərli dibçək,
Gülüstan içində itməsin istər.

Mari zəngi ilə çəkilən azan,
Qovuşar səmada, qol boyun olar,
Bircə din yaşayar, “Qardaşlıq dini”,
Firqələr, bölüklər bir oyun olar. 

Əli Rzazadə

Əli Rzazadə – “Alın yazısı”

(Alın yazısı) “Divarın üzərindəki bu sözü cızmış adam neçə əsrlər bundan əvvəl yer üzündə yaşayanlar arasından çıxıb getmiş və cızdığı bu söz məbədin divarından yox olmuşdu. Az sonra bu məbədin özü də yür üzündən yox olu...
Kultur.az saytı olaraq gənc və həvəskar yazarlara dəstək olaraq bu gün də gənc bir istedadın, Təbriz Masallının şeirlərini dərc edirik.Mən ah eləsəm qarə buludlar ilə göylər ,
Həsrət yağışından məni sən üçün sipər eylər.
Sən söyləmisən sevgiyə bənzərdi çiçəylər ,
Əfsus ki,xəzan nəğmələri ömrə tələsdi ,
Həsrətli xəyallar ilə vəsfin mənə bəsdi .

Öz dərdimi açsam buna acizdi varağlar,
Bir dərdimi duysa bütün aləm mənə ağlar.
Hər şeridə min mənada səndəndi sorağlar ,
Amma ki,geri dönməyəcəysən bu əbəsdi ,
Həsrətli xəyallar ilə vəsfin mənə bəsdi .

Öz dərdimi açdım gecə döndü,səhər oldu,
Dünyaya gələndən mənə həmdəm kədər oldu.
Məcnun eşidib dərdlərimi dərbədər oldu,
Ol dəmdə təlatümlü küləy şövq ilə əsdi ,
Həsrətli xəyallar ilə vəsfin mənə bəsdi .

Təbriz adını vəsf eləyib, şerə vuruldu ,
Yoxsan ki,baharim bu ömr gülləri soldu.
Ruhum sənə təslimdi və canim sənin oldu,
Sənsiz yaşanan saniyədə ölmə həvəsdi ,
Həsrətli xəyallar ilə vəsfin mənə bəsdi.

*********************************

Necə Fərhada olum eşqdə həmtay-nə bilim.
Bilmişəm həddimi bundan belə mən day nə bilim.

Yalnız alçaldım ucalmaq yerinə, hər dövrü ,
Leyli Məcnunu edər aləmə rüsvay nə bilim.

Payız əyyamına düşkün biriyəm əvvəldən.
Nə təravətdə olur fəsli-bahar,yay-nə bilim.

Gül cəmalıyla verib şəmsə gözəllik hətta,
Bəlkə yarımdan alır nurunu həm ay-nə bilim
Ya mən hicranımı zay eyləmişəm sevdadə,
Çatmadım vəslə ya ömrümdü olan zay-nə bilim.
Daim əlbət ürəyin sahibi mənnən birdir
Bir müqəddəsdi bu birdən savayı say-nə bilim
Oxuyanlar deyəcək Təbrizin ilhamı gəlib
Yenə misrayə salıb vay nə bilim,ay-nə bilim.

Təbriz Masallının şeirləri

Kultur.az saytı olaraq gənc və həvəskar yazarlara dəstək olaraq bu gün də gənc bir istedadın,  Təbriz Masallının şeirlərini dərc edirik.       Mən ah eləsəm qarə buludlar ilə göylər , Həsrət yağışından mən...
56947078_2286971834909180_4531303802812235776_n
Basdırın o Cıdır düzünə məni

 

İllərdi həsrətin çəkdiyim kimi,

Torpaq elə çəkir özünə məni.

Bu dərdi, qəlbimdə büdküyüm kimi,

Basdırın o cıdır düzünə məni.

 

Ağrıdım anamın ağrılarında,

Başı kəsik imiş doğruların da.

Sürtün ot bürümüş cığırlarında,

Nənəmin, babamın izinə məni.

 

Kim qaldı, əlimi tuta yurdumda,

Hay salsam, hayıma çata yurdumda.

Bir ocaq qalayın ata yurdumda,

Kül olum, basdırın közünə məni.

 

Dağların qarını yayın üstümə,

Bir dəstə çiçəyin qoyun üstümə.

Döndərin bulağın suyun üstümə,

Söykəyin buz kimi üzünə məni.

Basdırın o cıdır düzünə məni.

 

SUSMUR İÇİMDƏKİ “SƏN”

Ürəyində cəza kəs,

Kipriyindən as məni.

Susmur içimdəki “Sən”,

Öldürür bu səs məni.

 

Az bu eşqi kəkələ,

Qəlbində bür –bükələ.

Arzu –arzu tikələ,

Ümid – ümid kəs məni.

 

Sərvətimdi viranım,

Bu bəxtəmi yaranım.

Vəfadan dəm vuranım,

Kim atıbdı bəs məni?

 

Xəta ömür, şər ömür,

Qartalıbdı tər ömür.

Day demə ki, bir ömür,

Sevəcəydin bəs məni.

 

İMANSIZ OLDUM, BAĞIŞLA!

İmansa, dinsə bu sevgi,

Imansız oldum, bağışla!

Qırdım, tökdüm ümidləri,

Amansız oldum, bağışla!

 

Günahkarsan günahıma,

Yan ürəyim, yan ahıma!

Bu günümdən, sabahıma,

Gümansız oldum, bağışla!

 

Oldu xoş günün ömründə,

Çoxaldın kimin ömründə?

Bəlkə də sənin ömründə,

Zamansız oldum, bağışla!DÜNYA

Niyə silkələnirsən,

Haran ağrıyır, dünya?

Bölmüşük ölkələrə,

Yaran ağrıyır, dünya?

 

Kim səndən çıxdı, qaçdı,

Ölümünə əl açdı.

Harda bir körpə acdı

Oran ağrıyır, dünya.

 

Qazdılar dərin – dərin,

Qan doludu səngərin.

Qalmadı bütöv yerin,

Paran ağrıyır, dünya.

 

SÖZÜNDƏ ÖLÜM GEDİM.

Hisslərində yaşayım,

Özündə ölüm gedim.

Göz yaşında boğulum,

Gözündə ölüm gedim.

 

Varam olanlarınla,

Yadda qalanlarınla,

Çıxım yalanlarınla,

Düzündə ölüm gedim.

 

Düş bu eşqin izinə,

Dur bu bəxtin üzünə.

Al başımı dizinə,

Dizində ölüm gedim.

 

Gedim əlindən çıxım,

Yansan külündən çıxım.

Son kəs dilindən çıxım,

Sözündə ölüm gedim.

 

ÖLƏN ADAM

Qüsulun yox, kəfənin yox.

Ürəyimdə ölən adam.

Ovul qarış göz yaşıma,

Gözlərimdən ələn, adam.

 

Qan damır vaxtın əlindən,

Yaralı çıxdın əlindən.

Əl açıb bəxtin əlindən,

Az səadət dilən adam.

 

Kim inandı doğrusuna?

Döndü ümid oğrusuna.

İçin – için ağrısına,

Dözmək üçün gələn adam.

Ürəyimdə ölən adam.

 SƏSİN QULAQDAN DÜŞÜB

Acılarım cücərib,

Budaqlanıb, ucalıb.

Ümidlərim qocalıb,

Əldən –ayaqdan düşüb.

 

Yapışma dişlərimdən,

İz itib izlərimdən.

Xəyalın gözlərimdən,

Səsin qulaqdan düşüb.

 

Bir udum nəfəs günüm,

Sənsiz günüm nəhs günüm.

Yaxşı günüm, pis günüm,

İndi qınaqdan düşüb.

 

Gəl de bəxtin ayılıb,

Ömrün ömür sayılıb.

Gülüşlərim soyulub,

Qopub dodaqdan düşüb.

 

 

BİR SƏS ELƏ.

Bir səs elə, geri dönüm.

Izin yox izin içində.

Hər gün üzünü gəzirəm,

Yüzlərlə üzün içində.

 

Sənə yüyürdüyüm yollar,

Baxıb kiridiyim yollar.

Yandı yeridiyim yollar,

Yeridim közün içində.

 

Nə zaman yarıdı qəlbim?

Həsrətdən qarıdı qəlbim.

Adını zarıdı qəlbim,

Bu qədər sözün içində.

 

Ilahi, sevmədinmi heç,

Məni də xoşbəxt bəndən seç.

Günahsa bu günahdan keç.

Bağışla özün içində.

 

SAXLA, DÜŞÜM.

Sürüyürsən hara kimi,

Göynüyürəm yara kimi.

Bəsdir gəldim bura kimi,

Saxla Tanrım, saxla düşüm.

 

Qurdun alaçıq ömrümü,

Dərdlərə açıq ömrümü,

Bu yarı uçuq ömrümü,

Uçur bür –bük, bağla düşüm.

 

 

Orda ruhum, burda cismim,

Qalra intizarda cismim.

Qalmasın məzarda cismim,

Yer kürəsi laxla, düşüm. 

 

YALAN DE ÜRƏYINƏ.

Diləyim nəyə çıxdı,

Sevincim göyə çıxdı.

Kim gəldi yiyə çıxdı

Tək qalan ürəyinə?

 

Hər çiçək də güldümü?

Hər yanan da küldümü?

Yenə bahar gəldimi

O viran ürəyinə?

 

Dinsə dilə tutmuşam,

Qəlbimi ovutmuşam.

De, mən də unutmuşam,

Yalan de, ürəyinə.

Şəhla Vahidin şeirləri

                Basdırın o Cıdır düzünə məni   İllərdi həsrətin çəkdiyim kimi, Torpaq elə çəkir özünə məni. Bu dərdi, qəlbimdə büdküyüm kimi, Basdırın o cıdır düzünə məni. &nb...