AKİF ŞƏKİL İYUN 2014

Akif ABBASOV – NƏCƏFQULUNUN TOYU...

(hekayə) Söyüdlü kəndində bir oğlan vardı. Adı da Nəcəfquluydu. Hündürboylu, şaqqalı bir gənc idi.  Qolu zorlu, amma son dərəcə sadəlövh idi. Bu fani dünyada hərənin bir hobbisi olur, bəyənib bənd olduğu bir şeylə tanını...
IMG_3889 (1)

Sürü’realizm

  Həyat, insan, insanlıq bir-biri ilə sıx bağlı, amma kənardan isə bir o qədər də fərqli anlayışlardır. Yaradan ilk əvvəlbu dünyanı yaratdı – bitkiləri, heyvanları, həşaratları… Ancaq həyat ifadəsi bu yaranmı...