AKİF ŞƏKİL İYUN 2014

AKİF ABBASOV – ZİRSATAN

(hekayə) Fatma arvad oğlanlarını evləndirmiş, qızlarını köçürmüşdü. Kişinin başını da çoxdan yemişdi. Oğullu, qızlı, imkanlı olsa da, bu qoca yaşında özünü tənha hiss edir, gəzib-dolanır, amma özünə yer tapmırdı. Ev işlə...
akif abbasov

Akif Abbasov – BU ÇƏR DƏYMİŞ HİNDUŞKALAR

                              (hekayə)              Şura hökumətinin can verən illəri idi. Ərzaq çatışmazlığı vardı. Şəhərlərdə, rayon mərkəzlərində insanlar yağ, ət, toyuq, yumurta və daha nələr tapmaq üçün özlərini ora...
PHOTO-2021-02-09-12-00-40 (1)

İlahə Qəhrəman – Böyük adam…

                 İlahə Qəhrəman (Qəhrəmanova İlahə Həsən qızı) 1978-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. Azərbaycan Texniki Universitetinin İnformasiya Texnologiyaları fakultəsini həm bakalavr, həm də magistr pillələri üzrə b...
zaur b

Yataqxana ƏHVALATI – Zaur Bayramoğlu

Tə­lə­bə ya­taq­xa­na­sı­nın ikin­ci mər­tə­bə­si. Bi­rin­ci kurs­da oxu­yan dörd tə­lə­bə­nin ya­şa­dı­ğı otaq­da ge­cə­dən xey­li keç­sə də, işıq sönmə­miş­di… Ma­hir əlin­də­ki ki­ta­bı çar­pa­yı­nın üstünə qo­y...
zaur b

Zaur Bayramoğlu – QAN QOXUSU

 I   Qə­fil­dən su­yun al­tı­na doğ­ru çə­ki­lən ip onu sək­sən­di­rib özünə gə­tir­di. Oy­na­yıb əlin­dən çı­xan ti­lo­vu ha­va­da­ca qa­mar­la­yıb ani hə­rə­kət­lə ucu­nu yu­xa­rı qal­dı­ra­raq ya­na so­vur­du. Ye...
zaur b

Zaur Bayramoğlu – ADINI SƏN QOY

O par­ka gə­lib sı­ra-sı­ra düzülmüş daş otu­ra­caq­lar­dan bi­rin­də əy­lə­şib aya­ğı­nı aya­ğı­nın üstünə aşır­dı, otu­ra­ca­ğın ar­xa­lı­ğı­na söykə­nib ba­şı­nı yu­xa­rı qal­dır­dı. Çi­sə­lə­yən yağ­mur də­nə­cik­­lə...
10688211_910009672362459_5468691154198345277_o

Əli Rzazadə – Gecə gələn əsgər

(hekayə) Görəsən, keçən ilki qışla bu ilki qış arasındakı ən böyük fərq nədir? Keçən il də qar belə lopa-lopa yağmırdımı? Yox, yox, deyəsən, onda az-az, həzin-həzin yağırdı. Özü də, səhv xatırlamıramsa, keçən il yerdə də...
zaur b

Zaur Bayramoğlu – DÜŞÜNCƏ (səsli esse)

Bə­zən düşünürəm… Sa­də­cə bə­zən de­yil, hər gün, hər an düşünürəm… Ya­pa­caq baş­qa işim də yox­du ki, za­tən düşünmək­dən baş­qa… Hət­ta bə­zən yu­xu­la­rım­da be­lə düşündüyümü düşünürəm… Ye­r...
WhatsApp Image 2021-01-08 at 00.39.29

Natavan Məlikova – SƏHƏR (hekayə)

         (real hekayə)   Səhər yenicə açılırdı.Artiğ günəşin şəfəqləri ətrafı isidirdi.O,yatmağa deyil ayağa qalxmağa üstünlük verdi.Nazlı xanım yatağından qalxıb həyətə endi.. Təmiz kənd havasını ciyərlərinə çəkdi,ətraf...
AKIF ISTANBUL 5

AKİF ABBASOV – OĞRU TAPILDI

(hekayə) Murad kişi kənd-kəsəkdə, həyat yoldaşı Zeynəb də tarlada olanda kimsə onların evini çalıb-çapır. Ev sahibləri gələndə görürlər ki, lələ köçüb, yurdu qalıb. Zeynəb qarı ağlayıb, qışqırıb üz-gözünü cırır. Murad ki...