ŞİRİN AĞABALA OĞLU

Akif Abbasov – SOVET İTTİFAQI QƏHRƏMANI

ŞİRVAN ŞƏHƏRİNİN 60 İLLİYİ QARŞISINDA                İnsanı Yer üzünün əşrəfi hesab edirlər. O, dünyadakı bütün canlılardan öz istedad və qabiliyyətinə,  dərrakəsinə, təfəkkür və şüuruna görə fərqlənir və zirvələrdə duru...