43554495_1765332543592539_7632602303165366272_n

GÜLNARƏ ACALOVA – “NAR ÇİÇƏYİ”

  Hörmətli kultur.az! 1967-ciildə GürcüstanRespublikasınınBorçalı mahalındadoğulan, Bolnisidə ortaməktəbi, Tiflisdə isə A.S. PuşkinadınaDövlətPedaqoji İnstitutunfilologiafakültəsinibitirəndənsonraailə vəziyyətiilə bağlı ...
AKIF ISTANBUL 5

AKİF ABBASOV – KONSTANTİNOPOLDA

29 may – İstanbulun fəth olunduğu gündür (“Fəth” romanından) 29 may 1453-cü il. Səhər saat səkkiz radələri.Döyüş hələ də gedirdi. Birdən hər tərəfə sükut çökdü. Əlli dörd gün davam edən mühasirə qələbə ilə sona yet...
akif abbasov

Akif Abbasov – AİLƏNİN FOTOŞƏKLİ

 9 MAY – FAŞİZM ÜZƏRİNDƏ QƏLƏBƏ GÜNÜDÜR (hekayə) “Xəndi xo!” səslərini eşitməyi ilə dörd tərəfdən əli avtomatlı almanın ona tərəf irəlilədiyini gördü. Gülləsi qurtarmışdı. Faşistlər­dən heç olmasa bir neçəsini də ö...
FB_IMG_1568483423820

Qalib Şəfahət – “BOŞLUQDA VARLIQ”

(hekayə)                                                                                        Gözəl qraet ustası Qabil Gədəbəyliyə   … o, kimdi belə, -Vüqar sifətini turşudub ağzını büzdü. Sədaqət tutulan kimi ol...
akif abbasov

Akif Abbasov – “GÖYNÜKDƏN ANKARAYA”

(“Fateh Sultan Məhmət” romanından) Bir gün gəldi ki, yaşayıb boya-başa çatdığı Göynük Ağ Şəmsəddinə dar gəldi. Dar gəldi deyəndə bu diyarı çox sevirdi, buradakı mədrəsədə dərs alırdı. Göynüklülərin ən uzağa getdikləri ye...
akif abbasov

Akif ABBASOV – NEVZƏT MƏYUS OLDU

                       (“Fateh Sultan Mehmət” romanından) Nevzət evə buraxılmışdı. Sultan II Muradın hədiyyələrini evdəkilərə, sevgilisi Nurcana göstərəcək, onları da sevindirəcəkdi. Dost-tanışa qızılları göstərməyə dəym...
Yanvar şəhidlərinə

Gecə şər kimi altdan   qapqara qaralanda,
Ulduzlar axır, qana-qəltən şəhər baxır.
Şaşqın-şaşqın, dalğın-dalğın...
Şəhər dönüb matəmxanaya- 
Süngülərin ucunda
Şimala,
Cənuba bölünən vətən
Şimal-Cənub ayrıcında.
Gecə ulsuzlar 
qorxa-qorxa, qıpqırmızı qan görüb.
Karıxa-karıxa, darıxa-darıxa, göz yaşına dönürlər...
Sübhə yaxın 
insanların xətrinə ulduzlar gizlədirlər qorxunu, təlaşı.
Göylərin gözlərində quruyur büllur-büllur göz yaşı...
    
 Nuşabə Əsəd Məmmədli
         1990

Nüşabə Əsəd Məmmədli – “M Ə K T U B”

(Çanaqqala şavaşının 100 illiyinə həsr olunur…) Əvvəlcə ildırım çaxdı. Sonra yaxış yağdı. İldırımın səsi atılan topların səsinə qarışırdı. Murad Yavuzun hərbi qərargahının yanı adamla dolu idi—cəbhəyə yollanan könü...
akif abbasov

AKİF ABBASOV – ƏRİZƏSİNİ ALIN

  (hekayə) Çinarə axır ki, işə düzəldi. İndi müəssisələrin birində rəisin katibəsi idi. Həm başı qarışırdı, həm də bilirdi ki, ayın axırında maaş alacaq. Çalışırdı ki, işinin öhdəsindən gəlsin. Ona başa salmışdılar ki, r...
akif abbasov

Akif ABBASOV – İYNƏ NƏ OLDU?

(hekayə)          Diş həkiminin qəbulunda idilər. Nəhayət, Kələ Kötürovun növbəsi gəlib çatdı. Dişi neçə gün idi ona zülm edirdi. Gündüz gəzib-dolanır, başı işə-gücə qarışdığından ağrını o qədər hiss etmirdi. Elə ki, axş...
akif abbasov

Akif ABBASOV – “TƏMƏNNA”

   (hekayə)           -Qızım, gözümə bikef dəyirsən…          Elmira müəllim Əsməri görən kimi sualı belə oldu.          Qız tez özünü əhvalı şən göstərməyə çalışaraq gülümsədi:          -Yox, müəllim, sizə elə gəl...